ว่อนเน็ต มท.ส่งหนังสือด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศ หนุนวัคซีนให้ พนง.บริษัทดัง

โลกออนไลน์มีการแชร์ หนังสือ ที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนาม ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้พิจารณาสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัวของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง โดยมีใจความว่า ด้วย บริษัท….ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัท จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และ กทม.

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัท….ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทเป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัท

จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัทฯด้วยแล้ว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอาไม่อยู่! ‘ดร.อนันต์’ เปิดผลวิจัย โควิดสายพันธุ์อินเดีย หนีภูมิวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มได้
บทความถัดไปดีอีเอส-ตำรวจ บุกทลายแก๊งแอพพ์เงินกู้นอกระบบนายทุนจีน