เตือน! ไม่ควรใช้ ปลั๊กพ่วง ‘มีฟิวส์’ เหตุผิดกฎหมาย-อันตราย

เตือน! ไม่ควรใช้ ปลั๊กพ่วง ‘มีฟิวส์’ เหตุผิดกฎหมาย-อันตราย

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา กรณีมีกระแสข่าวปลั๊กไฟมีฟิวส์ ผิดกฎหมาย ห้ามซื้อ-ขาย ว่าเป็นข้อมูลจริง

จากกรณีการโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชุดสายพ่วงนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ชุดสายพ่วง เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2432 – 2555 ซึ่งผู้ทำ หรือนำเข้า จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อน โดยในข้อกำหนดของ มอก.ดังกล่าว จะมีการระบุว่า “ห้ามใช้ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน” ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มอก. 2432 – 2555 เลือกซื้อ ชุดสายพ่วง อย่างไร จึงปลอดภัย ได้จากกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) http://pr.tisi.go.th/16770/

ด้านอาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

“มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ได้สอบถามไปยัง เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (https://www.facebook.com/fconsumerthai/posts/3897709847019215/) สรุปได้ว่า
“ปลั๊กไฟพ่วงที่มีฟิวส์ผิดกฎหมาย เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อเกิดการใช้ไฟเกิน และต่อมาเกิดความร้อน จะทำให้ฟิวส์ละลาย และไม่สามารถใช้งานได้อีก”
“ในขณะที่ปลั๊กไฟพ่วงในขณะนี้ที่ถูกกฎหมาย จะใช้ระบบเบรกเกอร์ ซึ่งจะทำการตัดไฟเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟเกินได้”

สำหรับ “การเลือกซื้อชุดสายพ่วงอย่างไร จึงปลอดภัย
#การเลือกซื้อชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน มีข้อสังเกตดังนี้

1. สังเกตว่ามีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. บนผลิตภัณฑ์ แสดงถึงผลิตภัณฑ์ได้มีการรับรองคุณภาพได้ตามมาตรฐาน

2. ที่เต้ารับมีตัวปิดช่อง และมีขั้วสายดิน ป้องกันเด็กเอานิ้วมือแหย่รูปลั๊ก

3. เต้าเสียบต้องเป็นแบบขากลม 3 ขา ซึ่งเป็นเต้าเสียบ 2 ขั้วพร้อมขั้วสายดิน มีฉนวนกันกระแสไฟฟ้าที่โคนขาปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันการสัมผัสโคนขาปลั๊กไฟ

4. เต้ารับและเต้าเสียบ ต้องเสียบพอดีกัน ไม่แน่น และไม่หลวม

5. มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน ในชุดพ่วงที่มีเต้ารับตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป

6. สวิตช์เปิดปิด เพื่อป้องกันไฟกระชากจากการถอดปลั๊กเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์เสริม ที่จะมีหรือไม่มีก็ได้

#ข้อแนะนำในการใช้ชุดสายพ่วงให้ปลอดภัย

1. ใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊กพ่วง

2. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อตัดกระแสไฟและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

3. ไม่ใช้ชุดสายไฟเกินพิกัดขนาดกระแสไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลาก และไม่ควรเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายเครื่อง รวมถึงต่อพ่วงกันหลายชั้น

4. ไม่ใช้ชุดสายพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน หรือต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา เช่น ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำเย็น เพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้

5. ไม่นำชุดสายพ่วงที่อยู่ในสภาพชำรุดมาใช้งานโดยเด็ดขาด

6. ชุดสายพ่วงออกแบบมาเพื่อใช้งานชั่วคราว จึงไม่ควรนำรางปลั๊กของชุดสายพ่วง หรือชุดสายพ่วง ไปติดตั้งบบถาวร

7. หยุดใช้งาน หากพบสิ่งผิดปรกติขณะใช้งาน พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทันที

#เลือกชุดสายพ่วงที่มีเครื่องหมาย มอก. ดียังไง

1. ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐานจะมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน ทำให้ไม่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งเพราะใช้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

3. คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะ สมอ. จะตรวจติดตามระบบการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

4. ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก. ผ่านการตรวจสอบจาก สมอ. แล้ว ทำให้มั่นใจได้ทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon