เปิด ‘คำต้องห้าม’ ในสนามบิน พูดเล่นก็ผิด โทษสูงคุก 5 ปี-ปรับ 2 แสน

เปิด ‘คำต้องห้าม’ ในสนามบิน พูดเล่นก็ผิด โทษสูงคุก 5 ปี-ปรับ 2 แสน

จากกรณีดราม่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังพูดคำว่าระเบิดในสนามบิน ขณะทีเพื่อนเตือนไม่ฟัง จนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น (อ่าน : ทัวร์ลง อินฟลูฯดัง พูด ‘ระเบิด’ ในสนามบิน เพื่อนห้ามไม่ฟัง โซเชียลเสียงขรมไม่ตลกด้วย)

มติชน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “พฤติกรรมต้องหาม” และ “คำพูดต้องห้าม” ในสนามบิน รวมถึงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรพูดไม่ควรทำ ให้แล้วดังนี้

เว็บไซต์ท่าอากาศยานไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง “คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน” ไว้ว่า พูดหยอกๆ เสี่ยงจำคุก บริเวณสนามบินหรือในเครื่องบิน เป็นสถานที่ที่มีความเข้มงวด “ด้านการรักษาความปลอดภัย” การสื่อสาร โดยใช้คำพูด, ข้อความ หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันทำให้บุคคลใดก็ตามในสนามบินหรือในเครื่องบิน ตื่นตกใจ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินที่อยู่ในระหว่างทำการบิน

Advertisement

คำพูดหยอกล้อ นอกจากจะทำให้เครื่องบินล่าช้าแล้ว อาจทำให้ถูกสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายได้

  • โดยคำพูดเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ ได้แก่

– ระเบิด (Bomb, Explosive) เช่น พูดว่า มีระเบิด, เปิดกระเป๋า ระวังเจอระเบิด, จะระเบิดสนามบิน, จะระเบิดเครื่องบิน เป็นต้น
– การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่น พูดว่า นี่คือการก่อการร้าย เป็นต้น
– จี้เครื่องบิน, ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่น พูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบิน, Hijack เป็นต้น

  • คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคาม ข่มขู่หรือเป็นภัย เช่น

พูดว่า “ตรวจได้แต่ ระวังเชื้ออีโบล่า”
ตะโกนว่า “เครื่องบินลำนี้กำลังจะตก”
เขียนว่า “ระเบิด” ไว้ที่กระจก

Advertisement

โยนกระเป๋าหรือสิ่งของภายในตัวอาคารใส่เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการแล้ววิ่งหนี

ส่วนข้อสงสัยที่ว่า หากพูดเล่น คำว่า ระเบิด จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ พบว่า เว็บไซต์ธรรมนิติ กลุ่มบริษัทบริการด้านกฎหมาย ได้ระบุว่า

  • บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558

– มาตรา 22 ระบุว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสาร ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • บทลงโทษสำหรับผู้ร่วมฝ่าฝืน

ทั้งนี้ บทลงโทษของความคึกคะนองไม่ได้ถูกจำกัดแค่คนที่กระทำความผิดข้างต้นเท่านั้น เพราะคำพูดต้องห้ามในสนามบิน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้สนับสนุน ร่วมกันเป็นกลุ่มแก๊งตามความคึกคะนอง ก็ถือว่าได้กระทำความผิดเทียบเท่าตัวการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558

  • มาตรา 23 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับตัวการ
  • มาตรา 24 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำ

ขณะที่ เว็บไซต์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลพฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน ไว้ว่า นอกจากคำพูดต้องห้ามแล้ว การกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ได้แก่

– การทำร้ายร่างกายและการกระทำอื่นๆ อันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน และเจ้าหน้าที่สนามบิน
– มีเจตนากระทำความเสียหายต่อเครื่องบิน อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องบิน หรือโครงสร้างและอุปกรณ์ของเครื่องบิน เพื่อทำอันตรายต่อความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของเครื่องบิน หรือการดำเนินการของเครื่องบิน
– ไม่เคารพกฎระเบียบของสนามบินหรืออากาศยาน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน หรือผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงการรบกวนความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยดีที่สนามบิน หรือเครื่องบิน

ที่มา : ท่าอากาศยานไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ธรรมนิติ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image