กรมพลศึกษาเชิญ27สมาคมสัมมนาระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ดร.ประพัน ไพรอังกูรผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อชี้แจงการใช้งานระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬา (PASS) โดยมีผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 60 คน ร่วมประชุม

สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา จัดการประชุมสัมมนาหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อชี้แจงการใช้งานระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬา (PASS) ให้กับหน่วยหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาจากกรมพลศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานใช้ระบบPASS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้ระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬา (PASS) มีผู้บริหารสมาคมแห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จาก 27 สมาคม จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม

ดร.ประพัน ไพรอังกูร กล่าวว่า “การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสัมมนาหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบPASS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้เกิดข้อมูลการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาของประเทศต่อไป”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาติไทยพัฒนา หวั่นยุทธศาสตร์20ปี ‘ข้อกม.-การปฏิบัติ’ ไม่ชัดเจน จนเป็นปัญหา
บทความถัดไปสมาคมผู้บริหารฯ โคราช เขต 7 ค้านมติ กศจ.ย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช7’ ออกจากพื้นที่ ‘ครู-พนง.-ลูกจ้าง’ ร่วมลงชื่อต้าน