สมเด็จพระสังฆราชประทานพรทัพเอเชี่ยนเกมส์ไทยมีน้ำใจนักกีฬา เอาชนะใจตัวเองก่อนชนะคู่แข่ง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ กกท., ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 และเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อขอประทานพรและพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรและพระโอวาทว่า ขอแสดงมุทิตาจิตในการที่ท่านทั้งหลายได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่จะเดินทางไปเผยแพร่เกียรติภูมิของชาติไทยด้วยการแข่งขันกีฬา และขอฝากพระพุทธภาษิตเป็นข้อคิดให้ถือเป็นคติประจำใจว่า “อตฺตา ทเว ชิตํ เสยฺโย” แปลว่า “ชนะตนนั่นแลดีกว่า” นักกีฬาทุกคนกว่าจะได้เข้าร่วมอยู่ในทีมชาติและกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ย่อมต้องฝึกฝนซักซ้อมมาอย่างหนัก นั่นหมายความว่า ทุกคนต่างก็เป็นผู้ชนะตนเองมาแล้วในระดับหนึ่ง คือ เอาชนะความอ่อนแอ ความเกียจคร้าน ความไม่มีวินัย ซึ่งล้วนเกิดจากกิเลสในใจตนเอง เมื่อนักกีฬาสามารถเอาชนะตนเองได้สำเร็จ จึงสามารถก้าวออกไปชิงชัยกับนักกีฬาของชาติอื่นๆ ได้ ดังที่ท่านกำลังจะออกไปทำหน้าที่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

“การกีฬาย่อมมีชนะ มีเสมอ มีแพ้เป็นธรรมดา เมื่อชนะก็ดีใจ เมื่อเสมอก็อาจเฉยๆ เมื่อแพ้ก็เสียใจ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นของชั่วครู่ชั่วคราว ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดกาล หากแต่นักกีฬาทุกคนพึงทำตนเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดกาลด้วยการเอาชนะใจตนเอง พึงฝึกฝนให้สามารถควบคุมกำกับตนเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจอยู่ตลอดเวลา ขอจงสำนึกอยู่ทุกขณะจิตว่าเรามีธงไตรรงค์ผนึกอยู่บนอกเสื้อ ทุกคนมีหน้าที่ต้องสำแดงเกียรติยศในนามของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการวางตนเป็นคนน่ารักน่าคบหาให้นานาชาติชื่นชมว่าคนไทยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง การเอาชนะแบบนี้เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและในโลก ครั้งเมื่อชนะใจตนเองแล้วก็ย่อมสามารถชนะใจผู้อื่น ก่อเกิดมิตรภาพ ความจริงใจ อันจะนำมาซึ่งสันติสุขทั่วกัน สมเจตนารมณ์ของการแข่งขันกีฬาในหมู่มิตรประเทศดังเช่นกีฬาเอเชี่ยนเกมส์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon