“บัวขาว” พรีเซ็นเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน หนุน OTOP 3,273 แห่งทั่วประเทศ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จะมี บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ นอกจากนั้นยังมีนักร้อง นักแสดง และนักเขียนอีกหลายคนที่ตอบรับมาร่วมกันเผยแพร่เสน่ห์ของ “แอ่งเล็ก…เช็คอิน” เพื่อให้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด

นายอภิชาติ กล่าวว่า หากจะเปรียบไปแล้วการพัฒนา OTOP ก็เหมือนเหรียญสองด้านคือหัวกับก้อย แต่เดิมนั้นการพัฒนา OTOP เน้นที่ด้านหัว คือคัดเลือกสินค้าเพื่อไปจำหน่ายตามงานอิเวนต์ต่างๆ ที่ปีหนึ่งก็ทำได้ในจำนวนจำกัด และชาวบ้านต้องขนสินค้าออกมาขายนอกชุมชน จำนวนสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้ไปขายตามงานต่างๆ ก็กระจุกตัวอยู่ที่ระดับสามดาวขึ้นไปที่มีอยู่ราวสองหมื่นรายการ ขณะที่สินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนมีกว่าแปดหมื่นรายการ และจนถึงขณะนี้มีราวหนึ่งแสนสองหมื่นรายการ

โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จึงเป็นเหรียญอีกด้านที่พัฒนา OTOP โดยการนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศมาช่วยขับเคลื่อน นำผู้ซื้อคือนักท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนไปพบผู้ขายคือชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สินค้า OTOP กลุ่มใหญ่ที่รอการพัฒนาและเข้าถึงได้รับโอกาสในการสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตโดยตรงนั่นเอง

จากข้อมูลระบุว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวไทย 60 ล้านคนต่อครั้งต่อปี ตลอดทั้งปี ส่วนผู้ขาย OTOP และสินค้าบริการอื่นๆ ก็มีอยู่ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด โดยทุกชุมชนไม่ได้เริ่มจากศูนย์ เพราะแต่ละแห่งมีทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหารการกิน สัมมาชีพ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งสินค้า OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาวบ้านผลิตได้เองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมีการพัฒนาให้เกิดการรับรู้และเข้าถึง “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ก็จะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบกัน จะทำให้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลกระจายไปสู่ชุมชนฐานรากของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้พัฒนาเพื่อเชื่อมต่อแพลตฟอร์มของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่เรียกกันว่า “แอ่งเล็ก เช็กอิน” เข้ากับ “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเดิมของประเทศที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็น Application ที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางและหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 3,273 แห่งทั่วประเทศ

“เป้าหมายการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และประชาชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อยู่ภายใต้งบประมาณ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ที่รัฐบาลผลักดันอย่างเต็มที่นี้ นับเป็นการพลิกโฉม OTOP ครั้งสำคัญในยุค 4.0″

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราทุกคนต่างสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการนี้ได้ ทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีที่พร้อมจะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์แต่ละชุมชน และในฐานะนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะออกเดินทางไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ และอุดหนุนสินค้า OTOP จาก “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ทั้ง 3,273 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในลักษณะ “ประชารัฐ” โดยชุมชนเป็นตัวตั้ง เอกชนร่วมขับเคลื่อน และรัฐสนับสนุน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศไปด้วยกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon