ฉลามหนุ่ม ‘จิรโชติ’ เบิ้ล 2 ทองกีฬานักเรียนคนพิการ ‘ปากน้ำโพศึกษาเกมส์’

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีชิงชัยกันหลายเหรียญทอง ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ จิรโชติ ชูวงษ์ จากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเพิ่มมาได้อีก 2 เหรียญทองจากรายการเดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย คลาส S14 ทำเวลา 2:51.09 น. และฟรีสไตล์ 100 เมตร คลาส S14 ทำเวลา 1:07.69 นาที ทำให้เจ้าตัวคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ไปแล้ว 4 เหรียญทอง ส่วนในรายการฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย คลาส S15 คมชิต สังข์ทอง จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับตัวเอง หลังแตะขอบสระเป็นคนแรก ทำเวลา 1:18.57 นาที

รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ รุ่น 10-16 ปี เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย คลาส S14 ทอง ชยพล เร่งขวนขวาย (ร.ร.นานาชาติแพน-เอเซีย) สถิติ 2:39.15 น. (ทำลายสถิติเดิมของ รัฐธรรม ฉันทฤกษ์ผดุง ที่ทำไว้ 2:46.56 น.), เดี่ยวผสม 200 ม. หญิง คลาส S14 ทอง ปนิตา หะสาเม๊าะ (ร.ร.พิบูลประชาสรรค์) สถิติ 3:21.34 น. (ทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ 4:03.71 น.), ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย คลาส S12 ทอง น้อย มีเมตตา (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 1:24.16 น. (ทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ 1:26.20 น.), ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย คลาส S15 ทอง พสิษฐ์ บุรินทรโกษฐ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดพังงา) ทำเวลา 1:26.78 น., ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง คลาส S10 ทอง มลฤดี เก่งพิลา (สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ) สถิติ 1:20.08 น. (ทำลายสถิติเดิมของ มงคล แก้วหลักคำ ที่ทำไว้ 1:32.61 น.), ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง คลาส S14 ทอง ปนิตา หะสาเม๊าะ (ร.ร.พิบูลประชาสรรค์) สถิติ 1:21.53 น. (ทำลายสถิติเดิมของ นรียา อิ่มสมภาร ที่ทำไว้ 1:35.71 น.), กรรเชียง 50 ม. ชาย คลาส S12 ทอง น้อย มีเมตตา (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 53.08 วิ. (ทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ 57.22 วิ.), กรรเชียง 50 ม. หญิง คลาส S13 ทอง จิดาภา พิศวง (ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) สถิติ 1:25.74 น. (ทำลายสถิติเดิมของ ชุติกาญจน์ แสงวัง ที่ทำไว้ 1:41.59 น.), กรรเชียง 50 ม. หญิง คลาส S14 ทอง ณัฐรินีย์ ขจรเมธา (ร.ร.สาธิต ม.รามคำแหง) สถิติ 37.41 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของ อาราดา นันทะใส ที่ทำไว้ 55.51 วิ.),

รุ่น 17-25 ปี ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง คลาส S14 ทอง นรียา อิ่มสมภาร (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 1:26.27 น. (ทำลายสถิติเดิมของ วาสนา สละกุดดิน ที่ทำไว้ 1:42.75 น.), ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง คลาส S15 ทอง ณัชชามน ชาวบัวขาว (ร.ร.เศรษฐเสถียรฯ) ทำเวลา 1:28.49 น., กรรเชียง 50 ม. ชาย คลาส S14 ทอง วชิรวิทย์ อินทร์ชู (ร.ร.สาธิต ม.รามคำแหง) ทำเวลา 33.97 วิ., กรรเชียง 50 ม. ชาย คลาส S15 ทอง ไชยา ทิมทับ (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) ทำเวลา 48.71 วิ., กรรเชียง 50 ม. หญิง คลาส S14 ทอง อาธิดา คชชา (ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ชลบุรี) ทำเวลา 1:05.61 น., กรรเชียง 50 ม. หญิง คลาส S15 ทอง ณัชชามน ชาวบัวขาว (ร.ร.เศรษฐเสถียรฯ) สถิติ 43.47 วิ. (ทำลายสถิติเดิมของ พรจิรา เขียนสี ที่ทำไว้ 48.32 วิ.,

กรีฑา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นอายุ 10-16 ปี วิ่ง 800 ม. ชาย กลุ่มปัญญา T20 ทอง บรรณวัชร เพชรฤทธิ์ (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 19) ทำเวลา 2:20.59 น., วิ่ง 800 ม. หญิง กลุ่มปัญญา T20 ทอง กันตา แสนศิลา (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) ทำเวลา 3:14.49 น., วิ่ง 800 ม. ชาย กลุ่มหู ทอง โพธิไทร แก้วสาร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) ทำเวลา 2:26.92 น., วิ่ง 800 ม. หญิง กลุ่มหู ทอง ศุภรักษ์ แนบสำโรง (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี) ทำเวลา 3:16.08 น., พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา F12 ทอง ภูธิเบศ ศรเดช (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ) สถิติ 19.22 ม., พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา F13 ทอง จิรายุ อุดขาว (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี) สถิติ 24.91 ม., พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา F11 ทอง สมรักษ์ ภูทัพ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ) สถิติ 8.20 ม., ขว้างจักร ชาย กลุ่มปัญญา T 20 ทอง ปกรณ์ ไชยนา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ) สถิติ 25.16 ม.

รุ่นอายุ 17-25 ปี วิ่ง 800 ม. ชาย กลุ่มหู ทอง ฉลองเกียรติ คิดดีจริง (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) ทำเวลา 2:24.98 น., วิ่ง 800 ม. หญิง กลุ่มหู ทอง พรนภา พิทักษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) ทำเวลา 3:04.60 น., วิ่ง 800 ม. หญิง ปัญญา ทอง วิภา ภูผาพลอย (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) ทำเวลา 3:20.41 น., วีลแชร์ 800 ม. ชาย แขน-ขา T53 ทอง ดำรงศักดิ์ อินกอง (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) ทำเวลา 2:26.01 น., วีลแชร์ 800 ม. ชาย แขน-ขา T54 ทอง อธิวัฒน์ แพงเหนือ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) ทำเวลา 2:12.96 น., พุ่งแหลน หญิง กลุ่มสมอง F35 ทอง พาพร คะนองไพรวัลย์ (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 4.84 ม., ขว้างจักร ชาย ปัญญา T20 ทอง ฐิรพล เหง้าน้อย (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 30.42 ม.

เปตอง ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รุ่นอายุ 17-25 ปี เดี่ยวชาย วีลแชร์ ทอง ต้นพฤกษ์ กถามรรค (สถานสงเคราะห์พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ) เงิน ชัยวัฒน์ ปัญญา (ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท) ทองแดง อาเบต บัวดอกตูม (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) และพิทักษ์ วงษ์เทพ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เดี่ยวหญิง วีลแชร์ ทอง อาจู คำแก้ว (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) เงิน ถวัลหทัย หอมพันนา (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) ทองแดง สุภัฐตา มั่นคง (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท) และ อัญชลีพร ดีสละ (ร.ร.ประชาบดี), เดี่ยวชาย ยืนแข่งขัน ทอง น่านนที มหาราช (ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท) เงิน อรรณพ แย้มเพชร (สถานสงเคราะห์พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ) ทองแดง คุณานนท์ ยาจันทเนตร (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท) และอาหล่อง หล่อนา (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่), เดี่ยวหญิง ยืนแข่งขัน ทอง บัณฑิตา บรรจงกิจ (ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท) เงิน วราภรณ์ เด่นชัยภูมิ (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท) ทองแดง พิมพ์ มุ่งเจริญ (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรี) และวิวรรณ ทาวะลุน (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น), เดี่ยวชาย กลุ่มปัญญา ทอง เนติพงษ์ พวงพั่ว (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) เงิน ไกรศร คงทับ (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล) ทองแดง ทวีวัตร นาสวาสดิ์ (ร.ร.นครราชสีมาปัญญานุกูล) และวัชรินทร์ ลึกซึ้ง (ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล), เดี่ยวหญิง กลุ่มปัญญา ทอง ลัดดาวัลย์ ภูมิดวง (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล) เงิน ปริศนา ผลรักษ์ (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) ทองแดง ศันสนีย์ แซ่ย่าง (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) และนุชนาง เป้าเสงี่ยม (ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล), เดี่ยวชาย กลุ่มหู ทอง กฤษณะ บุญไทยกลาง (ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล) เงิน เอกรัตน์ วงค์พิทักษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) ทองแดง ฟัยรุส มะ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) และสหัสชัย มงคลวัจน์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์), เดี่ยวหญิง กลุ่มหู ทอง พิริยา ภักดีล้น (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม) เงิน จุฬาลักษณ์ บุญเบ้า (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) ทองแดง พิมภิรินญา คำไทยกลาง (ร.ร.นครรราชสีมาปัญญานุกูล) และพิทยารัตน์ พูนผล (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์)

รุ่นอายุ 10-16 ปี เดี่ยวชาย วีลแชร์ ทอง ศักดา แสนยากูล (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) เงิน ธีรภัทร แสงเมือง (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) ทองแดง สกัดเพชร พ่วงดี (ร.ร.ประชาบดี) และธนพล ผุดผ่อง (สถานสงเคราะห์พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ), เดี่ยวหญิง วีลแชร์ ทอง กานต์ธิดา ตาแก้ว (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) เงิน เบญญาภา ไชยรัตน์ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) ทองแดง นิรุชา อ่วมทองดี (ร.ร.เฉลียวภาวนานุสรณ์) และนริศรา พะโส (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท), เดี่ยวชาย ยืนแข่งขัน ทอง พิทักษ์ เหลือสิงห์กุล (ร.ร.วัดปลาไหล) เงิน อภิเดช ร่มพนารักษ์ (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) ทองแดง ภูวดล ศรีสมัย (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) และณฐดล จันทร์เทศ (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท), เดี่ยวหญิง ยืนแข่งขัน ทอง ขจารินทร์ วงษ์พินิจ (ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท) เงิน ราตรี ทุนหลู่ (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) ทองแดง ฟ้าใส ยาประคำ (ร.ร.เฉลียวภาวนานุสรณ์), เดี่ยวชาย กลุ่มปัญญา ทอง วรวุฒิ ฉัตรกรด (ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล) เงิน กรกช แก้วมี (ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล) ทองแดง วรพจน์ ประกันสิน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดพังงา) และวีรพัฒน์ มั่นคง (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล), เดี่ยวหญิง กลุ่มปัญญา ทอง ธวัลกร หล่าจันทึก (ร.ร.นครราชสีมาปัญญานุกูล) เงิน รุ่งอรุณ โสกุ้ย (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ) ทองแดง ท่อ แซ่เฮอ (ร.ร.กาวิละอนุกูล) และศศิประภา กันหาทอง (ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล), เดี่ยวชาย กลุ่มหู ทอง หาญณรงค์ โสภา (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล) เงิน ณัฐวราศักดิ์ ขันวงษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ) ทองแดง ณัฐกิตต์ พลอยใหญ่ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี) และธนโชติ มณีโชติ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา), เดี่ยวหญิง กลุ่มหู ทอง สิริยากร สุ่มมาตร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร) เงิน วรินดา สุขยานันท์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี) ทองแดง รัตติยา ยอดดังแก้ว (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) และวิภาวี พวงสมบัติ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ขนส่ง’ ฟันแท็กซี่โขกค่าโดยสารโหดพักใบอนุญาตขับรถ 1 เดือน
บทความถัดไปอั้ม พัชราภา ควงหวานใจ พก พรประภา ร่วมทริปบุญ แฟนคลับลุ้นให้ถึงวันวิวาห์