เด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็นทุกคน! ‘กรมพละ’ ลุยโครงการ ‘ลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้’ ทั่วประเทศ

ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่ได้ร่วมประชุมเรื่องข้อมูลแผนงาน / โครงการ 14 จังหวัด ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อเร็วๆ นี้โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมนั้น ในส่วนของกรมพลศึกษา ถือว่าเป็นแผนงานที่กรมพลศึกษาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมพลศึกษาว่า เด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็นทุกคน เพื่อลดปริมาณเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ดังนั้นทางกรมพลศึกษาจึงเตรียมจะใช้โครงการ “ลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้” มาดำเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดการอบรมทักษะขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก และเยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่พลศึกษา และ อสก. (อาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย) ร่วมกันทำงาน นอกจากนี้ทางกรมพลศึกษา ยังได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั่วประเทศด้วยการโอนงบประมาณลงไปที่ท้องถิ่น ดูแลเรื่องการเตรียมทีม ทางภาครัฐต้องการเห็นคนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี โดยภาครัฐวางเป้าหมายว่า คนไทยต้องมีอายุยืนถึง 70 ปีขึ้นไป ซึ่ง รมว.กีฬา วางคอนเซปต์ไว้ว่า “สุขภาพดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎ”

ดร.ประพัน กล่าวต่อไปว่า รูปแบบจากนี้ต่อไป กรมพลศึกษาจะนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนายกระดับมาตรฐานต่อไป จุดที่กรมพลศึกษามองแล้วว่า ต้องเดินหน้าพัฒนาต่อไปคือ การพัฒนาเจ้าหน้าที่พลศึกษาให้ครบ 954 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการสร้าง อสก. ให้ครบ 70,000 กว่าแห่งเพราะคนเหล่านี้จะนำทักษะเรื่องการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคนในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ

“ณ ปัจจุบันกรมพลศึกษาพร้อมที่จะทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเป้าหมายด้านของกีฬา และที่สำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเป็นหลักในเรื่องการสร้างรายได้เข้าประเทศ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การกระตุ้นธุรกิจ SME ท่องเที่ยวเชิงกีฬา การสร้างท้องถิ่้นให้เข้มแข็ง” รองอธิบดีกรมพลศึกษากล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon