‘กรมพลศึกษา’ ขับเคลื่อนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการกีฬา

ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กรมพลศึกษา ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรการกีฬา โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และนักบริหารจัดการการกีฬาให้ได้มาตรฐาน แล้วให้นำความรู้ ทักษะ ไปพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการจัดองค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมพลศึกษาจึงได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เรื่อง ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา มีการใส่เนื้อหาที่สำคัญต่อกาพัฒนาเด็ก เยาวชนที่จะพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต เช่น เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะกลไกการเคลื่อนไหว หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬา การทำงานของระบบประสาทกับการเคลื่อนไหว การทำงานของระบบประสาทกับการทำงานกับกล้ามเนื้อ และมีการใส่คลิปวีดีโอตัวอย่างแบบฝึกกิจกรรมทักษะการเคลื่อนไหวทางการกีฬา ส่วนเรื่อง การพัฒนาความแข็งแรง เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาที่ควรจะมีการเรียนรู้ ซึ่งเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ประเภทความแข็งแรง ชนิดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การออกแบบโปรแกรมการฝึก ข้อควรรู้ในการออกกำลังกายด้วยน้ำหนัก และการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย

ขณะที่ ดร.อมรทัตต์ อัคคะพู ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา มีแนวความคิดในการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เพื่อนำมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรการกีฬา ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning ได้ง่าย ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ปัญหาเรื่องระยะทาง ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงอีกด้วย และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการกีฬาอีกมากมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วัฒนา’ เย้ย ‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ ถ้าไม่มาสภาฯแจง กมธ.ปราบโกงฯ ตาม จม.เรียก ก็ลาออกไป
บทความถัดไป‘พีพีทีวี’ แจ้งงดถ่ายทอดสดศึก ‘พรีเมียร์ลีก’ ชั่วคราว หลังสัญญาณรั่วไหลไปนอกประเทศ