กระทรวงกีฬาดึง ‘กรมพลศึกษา-กกท.’ ร่วมมือ ‘พม.’ นำกีฬาพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ด้านการออกกาลังกายและด้านกีฬา ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายปรเมธีวิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม ร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัด จะให้การสนับสนุนวิทยากรด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สนับสนุนองค์ความรู้ สื่อและการฝึกอบรมด้านการออกกาลังกายและเล่นกีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอก สถานสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สำหรับการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน คนพิการในสถานสงเคราะห์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่ความเป็นเลิศและอาชีพด้านกีฬา ส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะให้การสนับสนุนการสร้างระบบการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกซ้อม และการแข่งขัน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย การขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาสแก่เด็ก เยาวชน และคนพิการดังกล่าว ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ฉลามชล’ต่อสัญญา ‘โค้ชเตี้ย’ อีก 1 ปี เตรียมเรียกนักเตะเข้าแคมป์ 18 พ.ย.นี้
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ขอคนไทยอย่าตื่นสหรัฐตัด ‘จีเอสพี’ มีเวลาคุย 6 เดือน ยันต้องเคารพกม.แต่ละประเทศ (คลิป)