‘พูธเนศ’ กำปั้นเขต 7 คว้าทองมวยสากลกีฬานักเรียนอุดรธานีเกมส์

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี

มวยสากลสมัครเล่น โรงยิมมวย ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. ทอง ฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร เขต 6 พิษณุโลก, เงิน วายุ หวัดแท่น เขต 10 กทม., ทองแดง มุฮัยมิน บิลดาโอะ เขต 8 นครศรีธรรมราช และธิติกร รัตนกุล เขต 1 อ่างทอง, รุ่นพินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ทอง ทิชากร ศรีสกุล เขต 6 พิษณุโลก, เงิน ธนกฤต ธราพร เขต 9 ตรัง , ทองแดง รุ่งโรจน์ โสมแก้ว เขต 2 ชลบุรี และเกียรติก้อง นามสงา เขต 4 ขอนแก่น, รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. ทอง เสกสรรค์ คุ้มดี เขต 1 อ่างทอง, เงิน ณัฐพงษ์ คำทา เขต 10 กทม. , ทองแดง อุเทน กรองทอง เขต 2 สระแก้ว และ สรศักดิ์ กะการดี เขต 4 ขอนแก่น, รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ทอง วันชัย ระห้อย เขต 6 พิษณุโลก, เงิน ขวัญชัย เปลี่ยนขุนทด เขต 1 อ่างทอง, ทองแดง ณัฐวุฒิ วัฒนสงค์ เขต 8 นครศรีธรรมราช และ ธนวัฒน์ ชูชุม เขต 9 ตรัง, รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ทอง พูธเนศ รอดสุข เขต 7 สุพรรณบุรี, เงิน ณัฐพงศ์ ณีระจันทร์ เขต 3 อุบลราชธานี, ทองแดง พีรพัฒน์ อินทร์อร่าม เขต 10 กทม. และ ชาตรี อุดมสมาธิวัฒน์ เขต 5 แม่ฮ่องสอน, รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ทอง ศุภฤกษ์  ฤกษ์พิจิตร เขต 1 อ่างทอง, เงิน พลวัฒน์  บุญเกิ่ง เขต 6 พิษณุโลก, ทองแดง วัชระ คำมุงคุณ เขต 7 สุพรรณบุรี และภูริเดช ทองจันทร์แก้ว เขต 8 นครศรีธรรมราช, รุ่นไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ทอง อภิวัฒน์ แกล้วกล่ำ เขต 6 พิษณุโลก, เงิน สุรศรี ปัตธีตะ เขต 3 ศรีสะเกษ, ทองแดง ทีปกร  ปานเกษม เขต 1 อ่างทอง และอธิบดี  ศรีขาว เขต 9 ตรัง, รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 กก. ทอง สุเมธัส  อ่อนทอง  เขต 1 อ่างทอง, เงิน สถาพร  สะอาด เขต 3 อุบลราชธานี, ทองแดง ศรัณย์  ศรีอ่วมบู่ เขต 7 สุพรรณบุรี และนฤเทพ  กลิ่นษร เขต 6 พิษณุโลก, รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 69 กก. ทอง กิตติศักดิ์  สวนนิภา เขต 1 อ่างทอง, เงิน พิทักษ์  งามสม เขต 3 ศรีสะเกษ, ทองแดง ธีรภัทร  เอี่ยมนิ่ม เขต 10 กทม. และทระนง  เบ้าทุมมา เขต 4 บึงกาฬ รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 78 กก. ทอง สุทธิชัย  เกื้อฉิม เขต 9 ตรัง, เงิน ภูวดล พระอำพร เขต 6 พิษณุโลก, ทองแดง อภิสิทธิ์ สังข์เมือง เขต 1 ปทุมธานี และชินวัตร  ประเทืองสวัสดิ์ เขต 5 ลำปาง

 

Advertisement

 

ส่วนผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆ มีดังนี้

 

 เทเบิลเทนนิส ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ประเภทชายเดี่ยว ทอง นาวิน เมฆอัมพร เขต 7 สุพรรณบุรีเงิน วัฒนชัย สำราญวงศ์ เขต 10 กทม.ทองแดง  สิทธิศักดิ์ นุชชาติ เขต 1 นนทบุรี และ พันธ์กานต์ ภูวดิน เขต 7 สุพรรณบุรีหญิงเดี่ยว ทอง นันท์นภัส โกละ เขต 10 กทม.เงิน วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน เขต 2 ชลบุรีทองแดง พรกนก ม่วงหวาน เขต 1 นนทบุรี  และ ผกาวรรณ การถาง เขต 3 นครราชสีมา

เปตอง ที่สนามเปตอง ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประเภททีมชาย ทอง เขต 1 สิงห์บุรี, เงิน เขต 9 พัทลุง, ทองแดง เขต 10 กทม. และเขต 3 อุบลราชธานี, ทีมหญิง ทอง เขต 6 พิจิตร, เงิน เขต 1 สิงห์บุรี, ทองแดง เขต 10 กทม. และ เขต 9 พัทลุง,

 หมากล้อม ที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี บุคคลชาย ทอง ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล เขต 1 นนทบุรี, เงิน วิญ เกตุนิ่ม เขต 8 ภูเก็ต, ทองแดง ภูริช ลามศรีจันทร์ เขต 3 นครราชสีมา และจรูญศักดิ์ สารพิมพา เขต 10 กทม., บุคคลหญิง ทอง วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย เขต 10 กทม., เงิน ชลธิชา มูลอ้อม เขต 2 ชลบุรี, ทองแดง ภูริชญา โสลันดา เขต 1 นนทบุรี และพิชชาภา นิ่งกลาง เขต 3 นครราชสีมา, ทีมผสม ทอง เขต 10 กทม., เงิน เขต 2 ฉะเชิงเทรา, ทองแดง เขต 1 นนทบุรี และเขต 3 นครราชสีมา

ปันจักสีลัต ที่โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 43กก. ชาย  ทอง วิชญ์พล อันทับทิม เขต 3 นครราชสีมาเงิน ธนพัฒน์ อริยะสิริโชค เขต 6 สุโขทัยทองแดง รัชชานนท์ ไทยเจริญ เขต 2 ฉะเชิงเทรา และ ฮาเรฟ วาเงาะ เขต 9 ยะลารุ่นน้ำหนักไม่เกิน 43 กก. หญิง ทอง อัมพร บุญยรัตนผลิน เขต 10 กทม.เงิน ญาดา ไทยกระโทก เขต 3 บุรีรัมย์ทองแดง เยาวดี ศักดิ์พรหม เขต 8 ชุมพร และ ซอบริน สาอุ เขต 9 ยะลารุ่นน้ำหนักไม่เกิน 47 กก. ชาย ทอง พัชรพล อันทับทิม เขต 3 นครราชสีมาเงิน สุธินันต์ สือรี เขต 9 ยะลาทองแดง มัรกัง วาเล็ง เขต 7 สมุทรสาคร และ พนมกร ภารจินดา เขต 10 กทม.รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 47 กก. หญิง ทอง สุภาพร ศรีเล็ก เขต 3 ศรีสะเกษเงิน มนธิชา แก้วพิลา เขต 5 เชียงรายทองแดง กัญญรัตน์ มาเจริญ เขต 6 นครสวรรค์ และ อลิสดา ยศขุน เขต 8 นครศรีธรรมราชรุ่น น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย ทอง ธีรพงศ์ พรมดอนกลอย เขต 7 เพชรบุรีเงิน โซฟียัง วานิ เขต 9 ยะลาทองแดง อมรเทพ ปั้งเอี้ยน เขต 8 ชุมพร และ ชลชาติ ศรีวังสุ เขต 4 กาฬสินธุ์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง ทอง อารียา กลัดกันแสง เขต 4 กาฬสินธุ์เงิน วิภาดา ศรีหงส์ เขต 3 อุบลราชธานีทองแดง วิจิตรา บุญอินทร์ เขต 6 สุโขทัย และ รพีพรรณ ดวงสนม เขต 9 ยะลารุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. ชาย ทอง ยศพัทธ์ มาสุภาพ เขต 6 นครสวรรค์เงิน ชาญชล แจ่มจันทร์ เขต 7 เพชรบุรีทองแดง กิตติภูมิ ต่อชีพ เขต 3 บุรีรัมย์ และ อันดารีฟ เคเอส เขต 8 นครศรีธรรมราช,รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. หญิง ทอง ชีวาพร คุณเลิศ เขต 4 กาฬสินธุ์เงิน เจนนิสา จันทรอิน เขต 9 ยะลาทองแดง ศศิธร บุญรอด เขต 7ประจวบคีรีขันธ์ และ สุกัญญา บัวกอง เขต 3 บุรีรัมย์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชาย ทอง ชัยณรงค์ ยาวะโนภาส เขต 10 กทม.เงิน ไวภพ เจริญชนม์ เขต 3บุรีรัมย์ทองแดง เอกพงศ์ นามบุตร เขต 6 สุโขทัย และ ตอฟิต แวฮามะ เขต 9 ยะลา, รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. หญิง ทอง กฤตินี นาคเป้า เขต 9 ยะลาเงิน ทิพย์พนันต์ อมรปิยสิริกุล เขต 2 ชลบุรีทองแดง สิรินทร พับเพลิง เขต 3 ศรีสะเกษ และ พุทธชาติ ดวงวิเชียร เขต 8 นครศรีธรรมราชรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. ชาย ทอง เกียรติศักดิ์ พวงสั้น เขต 7 เพชรบุรีเงิน ยอดสินภพ ไชยเกิด เขต 3 บุรีรัมย์ทองแดง ปิยวัฒน์ เพ็ชรไชย เขต 4 กาฬสินธุ์ และ สุลัยมาลย์ ตือเงาะ เขต 9 ยะลารุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. หญิง ทอง กาญจนา ศรีเตชะ เขต 10 กทม.เงิน รัตนาวดี จงจิตร เขต 8 ชุมพรทองแดง กนกวรรณ เส็งถิ่น เขต 7 เพชรบุรี และ แวววรววณ ใสเย็น เขต 2 ชลบุรีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย ทอง โรลซามัง กาเจ เขต 9 ยะลาเงิน จรินทร์ นนทอง เขต 8 นครศรีธรรมราชทองแดง สุรชัย ชัยนทีนาวิน เขต 6 สุโขทัย และ ยอดเพชร นันวิสุ เขต 4 กาฬสินธุ์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย ทอง มุสตอฟา จารู เขต 9 ยะลาเงิน ปิยะพงศ์ ทองน้อย เขต 8 สุราษฎร์ธานีทองแดง กิตติชัย กำวงค์ เขต 5 เชียงราย และ กรกมล จันทเลิศ เขต 2 จันทบุรี

 

ยิงปืน ที่สนามยิงปืน ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประเภทปืนยาว 3 ท่า บุคคลชาย ทอง เตวิช ตู้ทวีทรัพย์ เขต 5 เชียงใหม่ 587 คะแนน, เงิน ณัฏฐ์ธเนศ คงทับทิม เขต 7 สุพรรณบุรี 582 คะแนน, ทองแดง จุฑาวุธ มัจฉาชีพ เขต 10 กทม. 581 คะแนน, บุคคลหญิง ทอง ชนิษฐา ศาสตร์เวช เขต 10 กทม. 590 คะแนน, เงิน ธนภรณ์ ปิ่นแก้ว เขต 10 กทม. 588 คะแนน, ทองแดง ธารารัตน์ มรกต เขต 2 จันทบุรี 585 คะแนน, ทีมชาย เขต 7 สุพรรณบุรี 1,729 คะแนน, เงิน เขต 10 กทม. 1,700 คะแนน, ทองแดง เขต 5 เชียงใหม่ 1,696 คะแนน, ทีมหญิง เขต 10 กทม. 1,753 คะแนน, เงิน เขต 7 ราชบุรี 1,707 คะแนน, ทองแดง เขต 5 เชียงใหม่ 1,646 คะแนน

เทนนิส ที่สนามเทนนิส ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประเภทชายคู่ เขต 2 ชลบุรีทอง ณัฐพล วราสินธุ์ กับ พีระภัทร เด็ดทองหลาง (สมุทรปราการ)เขต 10 กทม. เงิน สิรวิชญ์ สุดเนตร กับ นาธัน จัตวาพรวนิชทองแดง เขต 10 กทม. อนพัช ทิมางกูร กับ ปรัชญา ใบบ้ง และเขต 1ปทุมธานี ณัชพล บุญเมือง กับ จิตรภานุ กญจนพฤฒิพงศ์ประเภทหญิงคู่ ทอง เขต 10 กทม. ลัลดา กำหอม กับ ณัฏฐณิชา กินรีเงิน เขต 10 กทม. ธมนพรรณ จงเลิศตระกูล กับ ภาวินี ร่วมรักษ์ทองแดง เขต 4 ขอนแก่น ณัฎฐณิชา แก้วเจริญวงษ์ กับ วริศรา มุยสุข และ เขต 8 กระบี่ ภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน กับ กัญญธมล ยอดสนิท

ยิมนาสติกลีลา ที่มณฑาทิพย์ฮอล ชั้น 3 ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์  ทอง ณัฏฐ์ กุลสนาวงค์ เขต 10 กทม. 54.80 คะแนน, เงิน พิยดา พีรมธุกร เขต 7 สมุทรสาคร 52.80 คะแนน, ทองแดง อริสา ตันฑเทอดธรรม เขต 10 กทม. 52.60 คะแนน, ประเภททีม เขต 10 กทม. 134.40 คะแนน, เงิน เขต 7 สมุทรสาคร 121.40 คะแนน, ทองแดง เขต 1 นนทบุรี 116.65 คะแนน

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image