บอร์ด กกท.ไฟเขียวโครงการผลักดันศูนย์กีฬาหัวหมากสู่ ‘เนชั่นแนล สปอร์ตส์ ปาร์ค’

บอร์ด กกท.ไฟเขียวโครงการผลักดันศูนย์กีฬาหัวหมากสู่ ‘เนชั่นแนล สปอร์ตส์ ปาร์ค’

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) โดยผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.แนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ แผนผังของโครงการ 2.รายงานผลการศึกษา ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความร่วมมือ ความเป็นไปได้ของภาคธุรกิจ นักลงทุนและภาคประชาชน 3.รูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 4.รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ 5.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน

จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (คณะอนุกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจหาสารต้องห้ามทางการกีฬา) โดยมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และ พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนด

Advertisement

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ (นักบริหารระดับ 9) โดยแต่งตั้งให้ นายวิบูณ จำปาเงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายโดม ภูมิดิษฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image