‘ศรีสุวรรณ’ มาตามนัดร้องตั้ง กก.สอบคน ม.กีฬาชาติรวมตัวต้าน ‘คนนอก’ นั่งอธิการบดี

‘ศรีสุวรรณ’ มาตามนัดร้องตั้ง กก.สอบคน ม.กีฬาชาติรวมตัวต้าน ‘คนนอก’ นั่งอธิการบดี

 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมกลุ่มเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อสอบถามและคัดค้านรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาตามกฎหมาย จะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สมาคมฯตรวจสอบแล้วพบว่า การแสดงออกของกลุ่มบุคคลดังกล่าว อาจมีเบื้องหลังหลายประการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ดำเนินการตามมาตรา 93 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2562 และตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างถูกต้องแล้ว และคณะกรรมการสรรหาฯยังไม่มีการแจ้งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ฉะนั้น รายชื่อที่ปรากฏ จึงไม่เชื่อว่าจะออกไปจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณะที่มายื่นหนังสือจะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าคณะกรรมการสรรหาฯ คัดสรรชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งยังอยู่ในชั้นความลับ

“การกล่าวว่าเป็นผู้แทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยและโรงเรียนกีฬา นำข้อมูลรายละเอียดการเสนอชื่อมาเปิดเผยว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อจำนวน 3 ราย ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ และสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้หรือไม่ อีกทั้งในวันดังกล่าวกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ขออนุมัติเพื่อเดินทางไปร่วมพิธีเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ วิทยาเขตยะลา แต่เหตุใดจึงปรากฏรวมกลุ่มกันเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันเดียวกันกับการขอไปราชการที่ จ.ยะลา”

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า พฤติการณ์และการกระทำของคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดังกล่าว อาจมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และทุจริตต่อหน้าที่ เนื่องจากนำเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของทางราชการ สมาคมฯจะไปยื่นร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 14 กันยายนนี้ เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเอาผิดคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา สังกัด ม.การกีฬาแห่งชาติ ที่ได้รวมกลุ่มกันเดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงฯ รวมทั้งขอให้สั่งการให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ เร่งเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกและรับรอง เพื่อให้งานการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon