‘กกท.’ จัดงานสถาปนาครบ 56 ปี ‘ก้องศักด’ ประกาศเดินหน้าเพื่อความทันสมัย ดันกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจ

‘กกท.’ จัดงานสถาปนาครบ 56 ปี ‘ก้องศักด’ ประกาศเดินหน้าเพื่อความทันสมัย ดันกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 56 ก้าวสู่ปีที่ 57 โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหารจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด อาทิ นายสกล วรรณพงษ์ อดีตผู้ว่าการ กกท. และนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย, ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ อดีตผู้ว่าการกกท. และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.หัวหมาก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 

ดร.ก้องศักดกล่าวว่า ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ยากสำหรับวงการกีฬาไทย เพราะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ก็จับมือผ่านกันมาได้ด้วยดี และยังต้องทำต่อไป เพื่อให้ทุกคนในวงการกีฬาและผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ ส่วนนโยบายของ กกท.ในการก้าวสู่ปีที่ 57 นั้น มี 4 ด้านด้วยกัน อย่างแรก คือ การเตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์เกมส์ 2021 ที่กรุงเทพมหานครและชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ปีหน้า ถึงแม้จะเจอมีเวลาเตรียมการไม่มากนัก แต่ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การแข่งขันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรื่องต่อมา คือ การเตรียมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมนานาชาติตลอดปี 2564 ซึ่งมีการแข่งขันหลายรายการ เริ่มจากเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ที่ประเทศไทย รายการนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ในการอุ่นเครื่องให้นักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม โดยโอลิมปิกครั้งนี้ทัพไทยจะต้องได้เหรียญรางวัลติดอันดับ 1-7 ของชาติเอเชียให้ได้ เพราะที่ผ่านมามีการเตรียมตัวที่ดี และได้ให้นักกีฬาทีมชาติเริ่มเก็บตัวกันแล้วในเดือนนี้ อีกเป้าหมายสำคัญ คือ การทวงเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 

ผู้ว่ากกท.กล่าวอีกว่า อีกเรื่อง คือ การเดินหน้าพัฒนาศูนย์กีฬาหัวหมากให้เป็นเนชั่นแนล สปอร์ต ปาร์ก ที่ครบวงจรและทันสมัย หลังจากที่ได้คณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีมติรับรองให้เดินหน้าตามแผนที่วางไว้ และสามารถเจรจาร่วมทุนกับภาคเอกชนได้ ก็ได้เริ่มเดินหน้าไปแล้ว หลังจากนี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยของศูนย์กีฬาหัวหมาก ที่มีสนามแข่งขันที่ทันสมัย มีฝึกที่ครบวงจร ศูนย์อุตสาหกรรมกีฬาและทรัพยากรกีฬา รวมทั้งศูนย์ประชุมที่รองรับการประชุมใหญ่ๆ ได้ครบถ้วน เรื่องต่อมาเป็นการนำกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นไปที่การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา หรือ “สปอร์ตทัวริสม์” ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคด้วยการจัดกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ที่ผ่านมาก็ได้เดินหน้าทำไปแล้ว และประสบความสำเร็จได้ด้วยดีในหลายจังหวัด หลังจากนี้ก็ยังคงทำต่อไปและทำให้ดีขึ้นกว่าขวบปีที่ผ่านมา ส่วนนโยบายสำคัญของคนภายใน กกท.เอง จะต้องมีการเพิ่มหรือปรับปรุงสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน กกท.ทั่วประเทศ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและเดินหน้าวงการกีฬาของประเทศ เมื่อทุกคนมีสวัสดิภาพที่ดี ก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รวมทั้งผู้บริหาร กกท.ได้มีการรับมอบอุปกรณ์กีฬา หรือเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

นอกจากนั้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 56 ก้าวสู่ปีที่ 57 ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะ อุทิศ แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30, 25, 15 ปี รวมทั้งมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร 

​สำหรับรายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีทองคำ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก, 2. นายสุวิทย์ เกิดบำรุง, 3. นายธงชัย หลวงตระกูล, 4. ว่าที่ร้อยตรี ชัยชนะ นาคศรี, 5. นางรุ่งทิวา ชูมี

​รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีเงิน ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นายวิบูณ จำปาเงิน, 2. นายสำอางค์ เบ้าช้างเผือก, 3. นายเกื้อ ชูศรี, 4. นายพรรณภพ อุ่นเสียม , 5. นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่, 6. นายนิติกร โรจนวิภาต, 7. นางรัชนี โพธิเจริญ , 8. นายวัชระ คำเพ็ง, 9. นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง, 10. นายพลธรรม พลการ, 11. นางมงคล ศรีสวัสดิ์, 12. นางสาวอริสา ม่วงน้อย, 13. นางสาวผกากรอง อุตสานนท์, 14. นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์, 15. นายพาณิชย์ สินสุข, 16. นายสมปอง จันทรี, 17. นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์, 18. นายสงัด ศิริพันธ์, 19. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา วาสนสิทธิ, 20. นางสาวเบญจมาส ทองขจร, 21. นายสุกิจ ศรีแก้ว, 22. นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว, 23. นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์, 24. นายวิทยา วิศรุตโสภณ, 25. นางกฤษฏาภัสสร์ อินไชยะ, 26. นางสาวประสบพร เตียสมุทร, 27. นางภาวิณี พลีสุดใจ, 28. นางรัชนีวรรณ บุญน้อม, 29. นายศุภโชค รุ่งทรัพย์เพิ่มทวี, 30. นางสาวชลันดา ชอบจิตร, 31. นางนัยนา พรประดับ, 32. นายมนต์ชัย ภูก๊ก, 33. นางสุดาพร รัตนจำนงค์, 34. นายศุภสัณฑ์ จันทร์ศรีเทพ, 35. นายวัลลภ สว่างพงษ์, 36. นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร, 37. นายวสันต์ กุหลาบบาโต, 38. นางสาวพูลทรัพย์ หอมจันทร์, 39. นางสาวนฤภร สุวรรณจินดา, 40. นางสาวรสสุคนธ์ ศิริเวช, 41. นางสาวศรีสุรีย์ ธันยไชยเดช, 42. นายศักดิชญ์ สุขสุภาพ, 43. นายสายหยุด สุขสุเสียง, 44. นายวิทิต มณีศาสตร์, 45. นายคำรณ นวลผ่อง, 46. นายสุชาติ วงษ์เนียม, 47. นายธีระพงษ์ โคตะวงษ์, 48. นายเสถียร เลิศคาลี, 49. นายเกียรติ ไชยยา

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีทองแดง ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นายสมพร ไชยสงคราม,2. ปุณยวีร์ วชิรวรรณาภาส, 3. นายวิรชน ประดับศรี, 4. นางรุ้งเพชร รอดแก้ว, 5. นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์, 6. นางอู่น๊ะ หน่อยศ, 7. นายวัชระ แก้วนิคม, 8. นายชัชวาล ชัยศิลป์, 9. นางศศิพัชร์ สุวรรณพงษ์, 10. นางสาวสุวรรณา ลอคำ, 11. นางสาวบุรวัลย์ ผลมั่ง, 12. นางสาวมนูญรัตน์ จำปาทอง, 13. นางกรรณิกา จรมาศ, 14. นางดาวทราย แสงทอง, 15. นางสาวสุนิสา พลเยี่ยม, 16. นายนที ได้ผลธัญญา

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. นางสาวชนกสุดา สุนทรวิภาค ,2. นายศราวุธ ไชยวงค์เย็น, 3. นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์, 4. นางกฤตยา นราวงษ์, 5. นายปรีชา บินสลาม, 6. นางสาวศิริกัญญา จันทร์รอด, 7. นางสาวนคพรรณ สุวรรณหงษ์, 8. นางสาวฐปนันท์ ชนะสงคราม, 9. นางสาววรรณิภา แก้วยศ, 10. นายสุภาพ สัมพัดเจริญ, 11. นางสาวชลันดา ชอบจิตร, 12. นายสมพงศ์ ภัทรศรีอนันต์,13. นายจิตติภูมิ ศิริอินทร์

​รายนามผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563ได้แก่ 1. นางสาวอาศุอร มณไทวงศ์, 2. นางสาววลัยพร คำเพ็ง, 3. นายสิริวิชญ์ บุญยวง, 4. นางสาวสุชาดา แก้วชนะ, 5. นางสาวปรารถนา บุญญะสุระ, 6. นางสวรรยา ไข่คำ, 7. นางสาวยุภาพร มือชัยภูมิ, 8. นางสาวอัญชิษฐา ศรีวิลา, 9. นางสาวอาทิตยา อำมาตย์, 10. นางสาวสุธิสา เหล็กทั่ง, 11. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสุขเจริญ, 12. นางสาววัชรินทร์ อยู่บำรุงและ 13. นางสาวธราภร สว่างโลก

​รายนามผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563ได้แก่ 1. นายเอกวิทย์ วรรณุรักษ์ และ 2. นายธนศาล แก้วกังวาล

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon