บอร์ด กกท. ไฟเขียวเลือก ‘นครสวรรค์’ รับหน้าเสื่อเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2566

บอร์ด กกท. ไฟเขียวเลือก ‘นครสวรรค์’ รับหน้าเสื่อเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2566

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน พ.ศ….

จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้เงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย หมวดที่ 2 การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการสนามกีฬาภายในสนามกีฬาหัวหมาก จำนวน 3 รายการ และหมวดที่ 3 โครงการพัฒนา บูรณะ ซ่อมแซม อุปกรณ์และสถานกีฬาให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการภายในสนามกีฬาหัวหมาก จำนวน 2 รายการ รวมทั้ง 2 หมวด จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 21,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นงบอุดหนุน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 6,000,000 บาท และงบลงทุน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 15,000,000 บาท และอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของ กกท. เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 73,023,320 บาท ประกอบด้วย หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายประจำในการเตรียมการและบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมาก งบประมาณ 52,023,320 บาท หมวดที่ 2 การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการสนามกีฬาภายในสนามกีฬาหัวหมาก งบประมาณ 6,000,000 บาท และหมวดที่ 3 โครงการพัฒนา บูรณะ ซ่อมแซม อุปกรณ์และสถานกีฬาให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการภายในสนามกีฬาหัวหมาก งบประมาณ 15,000,000 บาท โดยให้กันเงินรายได้นอกงบประมาณที่เกิดขึ้นระหว่างปีตกเป็นเงินสะสมสำหรับใช้จ่ายต่อไปตามการใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566) ซึ่งมีจังหวัดที่เสนอตัวทั้งสิ้น จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์ และราชบุรี โดยเห็นชอบให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566)

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พณ.เตือนหลัง“FTA อียู-เวียดนาม”บังคับใช้ เอกชนปรับตัวช้า อาจโดนเท
บทความถัดไปคืบหน้าตรวจร่างกาย ช้างชรา พังยายเกตุ สัตวแพทย์ให้ 2.5 จากคะแนนเต็ม 5