กรมพลศึกษาใช้เวชศาสตร์การกีฬาดูแลการออกกำลังกายประชาชน

กรมพลศึกษาใช้เวชศาสตร์การกีฬาดูแลการออกกำลังกายประชาชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ที่อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายพัชระ ตั้งพานิช รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา” ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยโปรแกรม ZOOM ให้กับเจ้าหน้าพลศึกษา จำนวน 200 คน โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมงานด้วย

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การป้องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลทางการกีฬา” ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ดวงเดือน รัตนะมงคล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ กภ.นนท์ สายพัฒนา นักกายภาพบำบัดเจ้าของเพจ Sahavate มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีหลักสูตรที่น่าสนใจให้ฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา, การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR New Normal) และการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา(ปวดหลัง,ปวดเข่า, ปวดไหล่) เพื่อให้เจ้าหน้าที่พลศึกษา ได้นำไปใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

นายพัชระ  ตั้งพานิช  รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกคน ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะต้องนำองค์ความรู้ฯ ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย เพื่อการรักษา ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมถึงจะต้องนำความรู้เหล่านี้ ไปถ่ายทอดต่อให้กับอาสาสมัครกีฬาของกรมพลศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาอาการบาดเจ็บของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เครือซีพีชวนคนไทยส่งพลังใจทัพไทย จัดกิจกรรมส่งภาพลีลาการเชียร์สุดปัง
บทความถัดไปซน ฮึง มิน ต่อสัญญาสเปอร์สถึงปี 2025