เด็กไทยโหวตเลือกไอดอล ‘ชนาธิป-พาณิภัค’ ยังครองใจอันดับ 1

เด็กไทยโหวตเลือกไอดอล ‘ชนาธิป-พาณิภัค’ ยังครองใจอันดับ 1

 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมตลอดจนการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเยาวชน KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2564 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,023 คนแบ่งเป็น เพศชาย 527 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 เพศหญิง 496 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 สนใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ25.66 สนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.81 สนใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.95 สนใจในระดับน้อย และร้อยละ7.54 สนใจระดับน้อยที่สุด

ชนิดกีฬายอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.51 ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 23.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.11 แบดมินตัน ร้อยละ 12.83 เทควันโด ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 7.45

ไอดอลนักกีฬาชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.95 ชนาธิป สรงกระสินธ์ รองลงมาร้อยละ 24.88 ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ร้อยละ 18.92 พงศกร แปยอ ร้อยละ 14.88 คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 11.30 เดชาพล พัววรานุเคราห์ และอื่นๆ ร้อยละ 4.07

ไอดอลนักกีฬาหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.11 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รองลงมาร้อยละ 24.63 รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ 22.85 สุดาพร สีสอนดี ร้อยละ 10.08 อาฒยา ฐิติกุล ร้อยละ 7.94 ปลื้มจิตร์ ถินขาว และอื่นๆ ร้อยละ 4.39

สมาคมกีฬาที่ประทับใจในผลงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.08 สมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 22.97 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ร้อยละ 19.52 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร้อยละ 15.09 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร้อยละ 13.73 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และอื่นๆ ร้อยละ4.61

ความคาดหวังจากรัฐบาลต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.31 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ รองลงมาร้อยละ 22.09 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาในสถานศึกษา ร้อยละ 18.61 ส่งเสริมสนับสนุนการวางรากฐานการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 15.08 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดลาน/สนามกีฬา/อุปกรณ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 12.98 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเท่าเทียม และอื่นๆ ร้อยละ 4.93

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นที่น่าดีใจที่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมกีฬาอยู่ในระดับมาก ในมิติที่เกี่ยวกับไอดอลหรือต้นแบบนักกีฬาชายหญิงยอดนิยมที่วัยใสชื่นชอบในผลงานก็จะยกให้ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ยอดนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในต่างแดน และ”เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ สุดยอดนักเทควันโดสาวเจ้าของเหรียญทองในโตเกียวเกมส์ 2020 ซึ่งจากมิติของไอดอลนักกีฬาที่เยาวชนนิยมชมชอบนั้น หากผู้บริหารในวงการกีฬาจะใช้โอกาสนี้นำดาวเด่นหรือสุดยอดนักกีฬาเหล่านี้ไปเป็นต้นแบบหรือสร้างแรงเสริมให้กลุ่มวัยใสเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการต่างอาทิโครงการสปอร์ตฮีโร่หรือโครงการกีฬาช้างเผือกและอื่นๆที่กกท. ตลอดจนสถาบันการศึกษาดำเนินการอยู่ให้มากขึ้นก็น่าสนใจไม่น้อย พร้อมกันนั้นหากพิจารณาในมิติที่เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนากีฬาของประเทศจะพบว่าเยาวชนได้สะท้อนมุมมองไปยังรัฐบาลภายใต้ความคาดหวังที่จะให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาของประเทศให้เท่าเทียมกับนานาชาติอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นับถอยหลัง 109 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ณ 15 ก.ย.64
บทความถัดไปอ่วม! ศก.ทรุด-ราคาข้าวตก-โรงสีปิดตัว อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา