‘สวนสุนันทา’ จับมือ ‘การีนา’ เปิดสอนหลักสูตร ‘อีสปอร์ต’ ครั้งแรกในไทย

ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (ประเทศไทย) บริษัท การีนา ออนไลน์(ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มรภ.ราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท การีนา ออนไลน์(ประเทศไทย) ที่ มรภ.สวนสุนันทา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

ดร.ฤาเดชกล่าวว่า ปัจจุบันอีสปอร์ตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการสำรวจพบว่าคนไทยเล่นเกมมากถึง 20 ล้านคน ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก และมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ มรภ.สวนสุนันทาเล็งเห็นโอกาสที่จะผลิตบุคลากรมารองรับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในอนาคต ด้วยการเปิดหลักสูตรการจัดการอีสปอร์ตขึ้น ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นครั้งแรก ซึ่งต้องมีพันธมิตรที่ดีและมีศักยภาพ โดยเฉพาะการีนาที่เป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจเกมออนไลน์ของประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนทางวิชาการ และรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมทั้งให้บุคลากรของสถาบันได้พัฒนาความรู้และทักษะด้วย

ดร.ศรุตกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความสอดคล้องกับพันธกิจของ Sea ที่ต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไป รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีทั้งนอกและในองค์กรจะทำให้พันธกิจสำเร็จไปได้ด้วยดี และนำพาประเทศก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเครือข่ายของทั้งสององค์กร และได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารร่วมกันด้วย

ทั้งนี้ สาขาการจัดการอีสปอร์ต เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS ในรอบที่ 5 (รอบรับตรงอิสระ) สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.admission.ssru.ac.th หรือ โทร.0-2160-1182

บทความก่อนหน้านี้‘มาตามสัญญาแล้วนะ’ แกนนำ พปชร.ยกโขยงถึง ชทพ.คุยตั้งรัฐบาล
บทความถัดไปเด็กแว้นโคราชซิ่งหนีด่านตำรวจ พุ่งเข้าชนร้านสักยันต์ บาดเจ็บ 4 ราย สาหัส 2