‘กรมพลศึกษา’ นำนันทนาการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่สระแก้ว

‘กรมพลศึกษา’ นำนันทนาการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่สระแก้ว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และพันเอกพิเศษ เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ร่วมด้วย

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการ และการส่งเสริมทักษะด้านการประกอบกิจกรรมนันทนาการ ให้กับบุคคลผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตพื้นที่หวงห้าม ให้มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสได้ทำกิจกรรมนันทนาการ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำนวน 100 คน

นายพัชระกล่าวว่า สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงบุคคลบางกลุ่มที่มีข้อจำกัดกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการที่ท่านจะได้รับความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสตร์แห่งนันทนาการ ตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเองและผู้อื่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon