กรมพลศึกษาจัดพิธีมอบรางวัลแข่งทักษะกีฬาออนไลน์

กรมพลศึกษาจัดพิธีมอบรางวัลแข่งทักษะกีฬาออนไลน์

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ “การแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ประพัน ไพรอังกูร  รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจำปี 2563  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการเล่นกีฬา เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฏกติกาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทุ่งให้เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน จังหวัด และประเทศต่อไป โดยกิจกรรมนี้ มีผู้ร่วมจำนวน 2,178 คน

การแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจำปี 2563 ได้จัดการแข่งขันภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้แก่  ทักษะการโยนบอล รับลูกบอล , ทักษะการวิ่ง , ทักษะการยืดหยุ่น , ทักษะกีฬาฟุตซอล , ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล , ทักษะกีฬาเปตอง , ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส , ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ , ทักษะกีฬาแบดมินตัน , ทักษะกีฬาบาสเกตบอล และทักษะกีฬาแอโรบิก ซึ่งแต่ละโรงเรียน จะต้องทำการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แล้วตั้งค่าเป็นโพสต์สาธารณะ พร้อม #สำนักการกีฬากรมพลศึกษา และ #ทักษะกีฬา…(ที่จะส่งเข้าแข่งขัน) โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาตามที่กรมพลศึกษากำหนดในรอบแรก ก่อนที่จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านกีฬานั้นๆ ทำการคัดเลือกหาผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละชนิดกีฬาต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ มีดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทักษะการโยนลูกบอล รับลูกบอล ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส  รองชนะเลิศ โรงเรียนวัดดวง อันดับที่ 3 โรงเรียนต้นพิกุล A , ทักษะการวิ่ง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ รองชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) อันดับที่ 3 โรงเรียนต้นพิกุล , ทักษะการยืดหยุ่น ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ทีมมังกรดำ รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ่องพลอยอนุสรณ์ อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านดินโส ทีม B, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทักษะกีฬาฟุตซอล ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล รองชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช อันดับที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด รองชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) , ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฏร์รังสรรค์) รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดดวงแข , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฏร์รังสรรค์) รองชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านดินโส , ทักษะกีฬาเปตอง ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ทีมแพนด้า รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดดวงแข D , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ทีมบาบี้ รองชนะเลิศ โรงเรียนวัดดวงแข D อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดดวงแข C

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทักษะกีฬาฟุตซอล ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ทีม ข อันดับที่ 3 โรงเรียนมหรรณพาราม , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส , ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูสตรีวิทยาพุทธมณฑล  รองชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคลองโทร (ฉัตรราษฏร์บำรุง) อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านดินโส D , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส ทีม B อันดับที่ 3 โรงเรียนดัดดรุณี B , ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 รองชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา อันดับที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคม รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินโส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทักษะกีฬาแบดมินตัน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม รองชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม อันดับที่ 3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน รองชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล อันดับที่ 3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ , ทักษะกีฬาบาสเกตบอล ทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รองชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม อันดับที่ 3 โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี , ทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย รองชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ อันดับที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล , ทักษะกีฬาแอโรบิก ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน รองชนะเลิศ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร A อันดับที่ 3  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร B

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษา ก็ได้รับนโยบายมาจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าจะทำอย่างไรให้กิจกรรมการออกกำลังกายไม่หยุดชะงักไปพร้อมกับโควิด ฉะนั้นทางกรมพลศึกษาจึงได้มอบหมายให้สำนักการกีฬาจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดถึง 12 ชนิดกีฬาแบ่งเป็นรุ่นทั้งหมด 4 รุ่นคือ ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น และ มัธยมปลาย เพื่อเป็นการเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มาเล่นกีฬาและออกกำลังกายในช่วงโควิด

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon