กรมพลศึกษามอบรางวัลประกวดออกแบบของที่ระลึก

กรมพลศึกษามอบรางวัลประกวดออกแบบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดเข็มและธงที่ระลึกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกเมื่อกรมพลศึกษาได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนาชาติ โดยจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากนานาประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดมิตรภาพและการกระชับสัมพันธไมตรี

สำหรับผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศคือผลงานของ นายชาญวิทย์ บุญเกิด ซึ่งแนวคิดของผลงานชิ้นนี้คือ กระถางคบเพลิง ที่แสดงถึงพลัง ภารกิจด้านกีฬา และการพัฒนาเยาวชนด้วยวิสัยทัศน์ของกรมพลศึกษา โดยมีไฟสีเหลืองทองที่แสดงถึงความรุ่งเรืองและส่งเสริมกีฬาไทย มีลายประจำยาม ที่แสดงถึงความเป็นไทยในพื้นฐานของความสามัคคี  รวมถึงสัญลักษณ์รอยยิ้ม ที่แสดงถึงความสุข(สยามเมืองยิ้ม)  ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรของคนไทยด้วย

วนผลการประกวดอื่นๆ มีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุกัญญา แนวพิลา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเจติยา มิงสะเมาะ, รางวัลชมเชย ได้แก่ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ และนายโชติวัฒน์ วิจิตรเลขการ, รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวณิชารีย์ หางาม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon