บทนำมติชน 10 กันยายน 2565 : อำนาจเลือกนายกฯ

บทนำมติชน 10 กันยายน 2565 : อำนาจเลือกนายกฯ

บทนำมติชน 10 กันยายน 2565 : อำนาจเลือกนายกฯ

เป็นไปตามความคาดหมาย การลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ไม่มีร่างใดได้คะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือ 364 คน จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 727 คน ตามผลคะแนนดังนี้ ร่างที่ 1 แก้ไขมาตรา 43 เกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชน ที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ ผลลงคะแนน เห็นชอบ ส.ส. 342 คะแนน ส.ว. 40 คะแนน, ไม่เห็นชอบ ส.ส. 99 คะแนน ส.ว. 153 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 2 คะแนน ส.ว. 26 คะแนน, ร่างที่ 2 แก้ไขมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 34 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพประชาชน ที่ นพ.ชลน่าน และคณะ เป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 338 คะแนน ส.ว. 8 คะแนน, ไม่เห็นชอบ ส.ส. 103 ส.ว. 196 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 2 คะแนน ส.ว. 15 คะแนน

ร่างที่ 3 แก้ไขมาตรา 159 และ 170 คุณสมบัติและที่มาของนายกฯ ที่ นพ.ชลน่าน และคณะ เป็นผู้เสนอ เห็นชอบ ส.ส. 337 คะแนน ส.ว. 9 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 100 คะแนน ส.ว. 192 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 6 คะแนน ส.ว. 18 คะแนน และร่างที่ 4 แก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และประชาชน เข้าชื่อเสนอ เห็นชอบ ส.ส. 333 คะแนน ส.ว. 23 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 102 คะแนน ส.ว. 151 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 8 คะแนน ส.ว. 45 คะแนน

รายละเอียดการลงคะแนน พบว่า ส.ส.พลัง
ประชารัฐ พรรครวมพลัง และ ส.ส.พรรคเล็ก ไม่รับหลักการทั้ง 4 ร่าง ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นอย่างพรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ และฝ่ายค้านทุกพรรค ลงมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง ขณะที่ ส.ว.ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ ส.ว.ที่เป็นตำรวจ ทหาร ลงมติไม่รับหลักการทั้ง 4 ร่าง มีเพียง ส.ว.บางส่วนเท่านั้น ที่รับหลักการในร่างที่ 4 เรื่องการตัดอำนาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อาทิ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายปานเทพ เทพกาญจนา นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายวันชัย สอนศิริ นายมณเฑียร บุญตัน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ฯลฯ น่าเสียดายที่การแก้ไขไม่สำเร็จ เนื่องจาก ส.ว.ไม่เห็นด้วย และต้องการทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกฯต่อไป และคาดหมายว่า หลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 อาจเกิดความยุ่งยากหรือวิกฤตได้ เพราะ ส.ว.ที่มาจากแต่งตั้ง ไม่ควรมีอำนาจลงมติเลือกนายกฯ ซึ่งควรเป็นอำนาจและบทบาทของ ส.ส.ที่มาจากเลือกตั้งเท่านั้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image