‘เกียรตินาคินภัทร’ เผยครึ่งปีแรก สินเชื่อโต 5% รายได้ตลาดทุนหนุน แต่ยังคงต้องระวังความเสี่ยง

เกียรตินาคินภัทร’ เผยครึ่งปีแรก สินเชื่อโต 5% รายได้ตลาดทุนหนุน แต่ยังคงต้องระวังความเสี่ยง

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยในงานแถลงข่าวผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 ของกลุ่มธุรกิจฯ ว่า แม้ในช่วงครึ่งปีแรก สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดเมืองทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจซบเซา แต่ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯถือว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากค่าธรรมเนียมของธุรกิจตลาดทุน  ซึ่งออกมาดีตามสภาวะตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวจากไตรมาสที่หนึ่งปี 2563 ไม่ว่าจะในส่วนของธุรกิจนายหน้าค้าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ซึ่งบล.ภัทรยังคงส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง หรือธุรกิจการลงทุน ทั้งการลงทุนระยะกลางและระยะยาว และการลงทุนระยะสั้น ผ่านฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำผลกำไรรวมกว่า 658 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจฯ คาดว่าผลกระทบจากโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ยังต้องใช้ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หรือโอกาสของการกลับมาซ้ำระบาดของโรค จึงได้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อธุรกิจตลาดทุนหรือธุรกิจอื่นๆอย่างเต็มที่

“ในระยะที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ธนาคารเกียรตินาคินยังได้ร่วมกับมาตรการของภาครัฐและออกมาตรการของธนาคารเองในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือการขยายเวลาชำระหนี้ คิดเป็น 40% ของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 250,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อรายย่อย 30% และสินเชื่อธุรกิจ 10% โดยในส่วนนี้ธนาคารก็จะยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไปนายอภินันท์กล่าว

 

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจธนาคารพานิชย์ สินเชื่อของธนาคารในไตรมาสแรกของปี 2563 มีการขยายตัวที่ 5.0% มาจากการขยายตัวในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อลอมบาร์ด ไม่ว่าสินเชื่อรายย่อย โต 5.5% สินเชื่อธุรกิจ โต 3.5% และสินเชื่อบรรษัท โต 8.9 โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์นั้น มีอัตราการเติบโต 6% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายฐานตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไปสู่กลุ่มที่มีคุณภาพทรัพย์สินดีขึ้นในจังหวะที่มีผู้เล่นบางส่วนถอยออกจากตลาด และในตลาดเองก็มีกระแสความต้องการรถยนต์ใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการหลีกเลี่ยงระบบขนส่งสาธารณะและราคาที่อาจดูน่าดึงดูดใจมากขึ้น ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูง

นายฟิลิปกล่าวว่า นอกจากนี้ การขยายตัวของสินเชื่อส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เช่นการพักชำระหนี้ ซึ่งทำให้ยอดสินเชื่อไม่ถูกปรับลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โดยทั่วไปยังไม่แน่นอน และมาตรการช่วยเหลือทางการเงินในปัจจุบันอาจทำให้คุณภาพของสินเชื่อหรือเครดิตยังไม่สะท้อนความเป็นจริงอย่างเต็มที่ ธนาคารจึงได้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ระมัดระวัง อีกทั้งยังได้ตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับไตรมาสที่สอง 2563 เป็นจำนวนถึง 744 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.9% จากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเพื่อเป็นความคุ้มกันเพิ่มเติม ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ที่ 128.7%

 

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายการเงินและงบประมาณและประธานสายตลาดการเงิน  ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2563 กลุ่มธุรกิจฯ มีกําไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 2,668 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 1.1% เทียบจากงวดเดียวกันของปี 2562 เป็นกําไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุนซึ่งดําเนินการโดยบริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จํานวน 775 ล้านบาท มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน7,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน  ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ อยู่ที่ 2,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน  และรายได้อื่น 1,133 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น 10,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.8% จากงวดเดียวกันของปี 2562 ในด้านคุณภาพของสินเชื่อ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม สิ้นไตรมาสที่สองปี 2563 อยู่ที่ 3.4% ปรับลดลงจาก สิ้นปี 2562 ที่อยู่ที่ 4.0% ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง คํานวณตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งหากรวมกำไรถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 17.76 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 13.7%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาคริส หวดดีสุดนำท๊อป30เข้ารอบศึกสะวิงอาชีพ สิงห์-เอสเอที นครนายก คลาสสิค
บทความถัดไปเต๋า-สมชาย นำทีมรวมดารา Star Rider ปะทะ VVIP รัฐบาล ศึกฟุตบอลระยอง คิ๊กออฟ!