วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
หน้าแรก แท็ก กม.คุ้มครองแรงงาน

แท็ก: กม.คุ้มครองแรงงาน

ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ให้สิทธิลูกจ้างเพียบ! มีผลอีก 30 วัน

หลังจากมีการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ จนผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)   โดยเนื้อหากฎหมายได้เพิ่มสิทธิประโยชน์...

กรมสวัสดิการฯ เผยกม.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มสิทธิลูกจ้าง คาดเป็นของขวัญปีใหม่

กรณีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ฉบับใหม่ เพื่อสิทธิสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 9.78 ล้านคน ทั้งเงินชดเชยการจ้างงาน การลาคลอด กา...

ลูกจ้าง 9.78 ล้านมีเฮ! เพิ่มสิทธิ ‘เงินชดเชย-ลากิจจำเป็น-ลาคลอด!’

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะ คณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ก...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test