วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
หน้าแรก แท็ก กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

แท็ก: กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ

40 ปี พระมิ่งขวัญ ‘ชาว ตชด.’ หยาดพระเสโทชุบชีวิต เด็กยากไร้

40 ปี พระมิ่งขวัญ 'ชาว ตชด.' หยาดพระเสโทชุบชีวิต เด็กยากไร้ "เด็กๆ ทุกคนภูมิใจที่เป็นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งที่เขาเป็นเด็กป่าเด็กดอย แ...

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดป้าย ‘วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่’

วันที่ 13 พฤษภาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ณ วิท...
สวนจิตรลดา

ร.10 เสด็จฯแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระเทพฯ ถวายเงินรายได้ มูลนิธิต่างๆในงานอุ่นไอรักฯ

ร.10 เสด็จฯแปลงสาธิต สวนจิตรลดา พระเทพฯ ถวายเงินรายได้ มูลนิธิต่างๆในงานอุ่นไอรักฯ สวนจิตรลดา - เมื่อเวลา 09.58 น. วันที่ 9 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ...
โรงสีข้าว-โรงโค

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา โรงสีข้าว-โรงโค - เมื่อเวลา 10.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมเด็...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน