หน้าแรก แท็ก กลิ่นบงกช

แท็ก: กลิ่นบงกช

ตามหาความจริง : โดย กลิ่นบงกช

  มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้อยู่ว่า ทุกสังคมในทุกประเทศ ทั่วทั้งโลก จะมีกลุ่มชนที่ประกอบอาชีพต่างกันอยู่ 4 กลุ่ม คือ หนึ่ง กลุ่มชนที่...

เรื่องชวนหัว : กลิ่นบงกช

  มนุษย์เรามีปกติเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเป็นคนไม่รู้ในเรื่องที่คนระดับนี้ควรรู้ มนุษย์ทุกคน แม้จะพยายามอย่างไร เพื่...

หลักธรรมสำหรับผู้ปกครองบ้านเมือง : โดย กลิ่นบงกช

จริยธรรมของรัฐบาลเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ คนไหนถูกใจก็บอกว่าดี ถูกต้อง คนไหนไม่ถูกใจก็บอกว่า ไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำดังกล่าวนี้เป็นคำอภิปรายของผู้แทนจากพร...

การเมืองไทยพัฒนาแล้ว

เมื่อผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา อันเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอินเดีย ได้ฟังคำทำนายที่ซุบซิบกันอยู่ในสังคมอินเดียว่า คนในวรรณะทั้ง 4...

ฝุ่นตลบก่อนการเลือกตั้ง โดย : กลิ่นบงกช

คําว่าฝุ่นตลบก่อนเลือกตั้ง หมายถึงวาทะ วิวาทะที่แข่งกันพูดเพื่อหาคะแนนเสียง จากเจ้าของประเทศคือประชาชน วาทะวิวาทะเหล่านั้น เป็นที่สนใจของประชาชนมากมาย...

บทความ ศาลอาญาระหว่างประเทศ โดย : กลิ่นบงกช

เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าศาลอาญาระหว่างประเทศได้กล่าวโทษทหารพม่าว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนส่วนน้อย โรฮีนจา คะฉิ่น และฉาน และจากนั้นไม่นาน พระประเทศพม่าก็อ...

ประเทศกูมี โดย กลิ่นบงกช

การร้องเพลง ประเทศกูมี ซึ่งเนื้อหาของเพลงมีว่า มีประเทศ - เห... ประเทศหนึ่ง ทำผิดกฎหมายเยอะมาก เป็นต้นว่าพบพวกทำผิดทุจริตเรื่องนาฬิกา แล้วไม่สอบสวน ยึ...

อยากเลือกตั้ง

วันเลือกตั้งใกล้เข้ามา นักการเมืองดีใจ ที่ประเทศจะกลับเข้าสู่บรรยากาศการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเองก็ดีใจ ที่จะได้มีโอกาสกาบัตรเลือกผู้ปกครองบ้านเ...

ธรรมชาติลงโทษ

หมู่นี้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ได้เกิดภัยธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำมากมาย เช่นน้ำท่วมถึงหลังคาบ้าน ประชาชนเดือดร้อน ไม่มีบ้านพักอาศัย กระแสน้ำพัดพาหลายชีวิ...

การแย่งอำนาจทางชนชั้น โดย กลิ่นบงกช

ณ วันที่ 22 พ.ค.2557 มีภาพปรากฏการแย่งอำนาจทางชนชั้นที่ชาวโลกได้เห็นอีกวาระหนึ่ง เพราะประเทศนี้ มีการแย่งอำนาจทางชนชั้นกันมาตลอด ทหารเป็นผู้ทำการแย่ง ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน