หน้าแรก แท็ก การกระจายรายได้

แท็ก: การกระจายรายได้

การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อต้นปี 2564 นี้ ผู้เขียนมีโอกาสไปกราบพระที่วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ทำบุญและได...

รัฐสวัสดิการ เป็นทางออกของประเทศไทย : โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกาภิวัตน์ จอห์น อึ๊งภากรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรัฐสวัสดิการครบวงจรที่ “โอบอุ้ม ‘บิดา มารดา’ เมื่อป่วยหนักที่...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน