วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก แท็ก การตีความกฎหมาย : โดย โสต สุตานันท์

แท็ก: การตีความกฎหมาย : โดย โสต สุตานันท์

การตีความกฎหมาย : โดย โสต สุตานันท์

สืบเนื่องจากขณะนี้สังคมไทยกำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับสูตรการคิดคำนวณหา ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 91 จึงขอนำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการต...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test