หน้าแรก แท็ก การพัฒนาประเทศ

แท็ก: การพัฒนาประเทศ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนาประเทศ (จบ) : โดย คณิต ณ นคร

(ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว) เมื่อปี พ.ศ.2528 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงที...

การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น และการพัฒนาประเทศ (1) : โดย คณิต ณ นคร

1.ข้อความนำ บัดนี้องค์กรที่เรียกชื่อว่า “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” หรือ “คสช.” หมดอำนาจหน้าที่ไปแล้ว เพราะได้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรม...

อำนาจ ความดี นวัตกรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : โดย รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

สังคมไทยในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการบริหารจัดการบ้านเมือง หรือองค์กรคนไทยหรือผู้มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการจะสัมผัสกับคำว่า “ธรรมาภิบาล” มาอย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน