หน้าแรก แท็ก การยกเครื่องประเทศ

แท็ก: การยกเครื่องประเทศ

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน คุณภาพฝังตัวในทุกสิ่ง : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู” ให้กับค...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน