วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
หน้าแรก แท็ก การศึกษาของไทย

แท็ก: การศึกษาของไทย

คูปองครู นวัตกรรมใหม่พัฒนาครู อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ช่วงนี้มีการถกเถียงเรื่องการรับนักเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าจะดำเนินการกันอย่างไร แต่ผู้รับผิดชอบอย่าลืมคำนึงถึงสิทธิและโอกาสขอ...

หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา

ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการถามกันว่าหลักสูตรการผลิตครูของไทยควรเป็น 4 หรือ 5 ปี ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนที่จะมีการตัดสินใ...

ปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปด้านการศึกษา (มัธยมศึกษา) โดย : สุรชัย เทียนขาว

การปฏิรูปประเทศของไทยตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (พ.ศ.2560) มาตรา 258 บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบร...

อาชีวศึกษาในโครงสร้างการศึกษาของไทย : โดย คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การศึกษาของไทยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ การศึกษาระดับอนุบาล เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมของผู้เรียน ทั้งด...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน