หน้าแรก แท็ก การแก้ปัญหาน้ำท่วม

แท็ก: การแก้ปัญหาน้ำท่วม

การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร : โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

เนื่องจากกรุงเทพฯมีประชาชนอยู่หนาแน่น การแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนที่ตกลงบนพื้นที่และน้ำที่ไหลจากนอกพื้นที่เข้ามาท่วมจึงทำได้ค่อนข้างยาก ส่วนปัญหาภ...

การแก้ปัญหาน้ำท่วมโดย:ศจ.เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

การแก้ปัญหาน้ำท่วมทำได้หลายวิธีแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมและบริเวณใกล้เคียงซึ่งแตกต่างกันออกไป ในที่น...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน