หน้าแรก แท็ก ข่มขืนในละคร

แท็ก: ข่มขืนในละคร

œตบœ จูบœ ข่มœขืนœ ในœศตœวรรษœที่œ 21 เพื่ออะไร?œ

ไม่œกี่œวันœก่อนœ พล.œต.œสรรเสริญœ แก้วœกำเนิดœ เปิดœเผยœเรื่องœที่œพล.œอ.œประยุทธ์œ จันทร์œโอชาœ นายกœรัฐœมนตรีœ ขอœให้œดาราœ นักœร้องœ และœคนœมีœชื่...

นักวิชาการชี้ ไม่ใช่เด็กไทยทุกคนแยกแยะ”ฉากข่มขืนในละคร” ได้

เคยเป็นประเด็นที่โด่งดังบนโลกออนไลน์กันอยู่พักหนึ่ง สำหรับกรณีเรียกร้องให้ยกเลิกฉากข่มขืนในละคร และภาพยนตร์ ที่ส่งผลต่อภาพความคิดของเด็กและเยาวชน ผู้ร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน