หน้าแรก แท็ก คลองไทยฝัน… จะเป็นจริง

แท็ก: คลองไทยฝัน… จะเป็นจริง

บทความ : คลองไทยฝัน… จะเป็นจริง : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

คลองไทยกลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และมีประโยชน์ต...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน