หน้าแรก แท็ก คำสอน

แท็ก: คำสอน

ดร.สุเมธ เผยรับสั่งในหลวง รัชกาลที่ 9 สรุปคำสอน 27 ข้อ ชวนคนไทยน้อมนำปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ในช่วงบ่าย ที่ศาลาศิริราช 100 ปี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...

มาฆบูชา : โดย ทวี ผลสมภพ

คําว่ามาฆะ แปลว่า เดือนสาม บูชา แปลว่า การบูชา รวมทั้งสองศัพท์เข้าด้วยกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือนสาม การบูชาในเดือนสามมีประวัติอันเนื่องมาจากสองเหตุกา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน