หน้าแรก แท็ก คุณภาพการศึกษา

แท็ก: คุณภาพการศึกษา

การยกระดับคุณภาพการศึกษา : อย่าลืมพัฒนาเด็กด้าน EQ

การยกระดับคุณภาพการศึกษา : อย่าลืมพัฒนาเด็กด้าน EQ : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง

การยกระดับคุณภาพการศึกษา : อย่าลืมพัฒนาเด็กด้าน EQ หลังจากผ่านวิกฤตโควิด-19 แล้วหน่วยงานราชการต่างๆ ก็เร่งดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2563 เพื่อทันก่อนสิ...

หากยกเลิกประกันคุณภาพการศึกษา เด็ก-นักศึกษา ได้หรือเสียอะไร : โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

ในทุกครั้งและในทุกปี ที่มีการทำ SAR หรือการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มักจะเกิดคำถามในใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่ครู หรือคณาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องท...

ศาสตร์จากฟ้า‘ศาสตร์พระราชา’ คือความหวังและพลังใจเพื่อคุณภาพการศึกษา ผ่าน Active Learning+P.L.C.สู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า 1.ให้ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 2.ให้สอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้...

Active Learning กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมีท่านธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน