หน้าแรก แท็ก คุณสมบัติของ “ผู้แทนราษฎร”

แท็ก: คุณสมบัติของ “ผู้แทนราษฎร”

ปริญญา‘ปลอม’ในสังคม‘เปลือก’ : โดย กล้า สมุทวณิช

จุดด่างพร้อยอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย คือการกำหนดให้สมาชิกสภา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน