หน้าแรก แท็ก จตุพร โรจนพานิช อธิบดีหญิง-กรมเด็กและเยาวชน

แท็ก: จตุพร โรจนพานิช อธิบดีหญิง-กรมเด็กและเยาวชน

จตุพร โรจนพานิช อธิบดีหญิง-กรมเด็กและเยาวชน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) แห่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับแต่งตั้ง ตามมติ ครม. 7 กันยายน 2564 ขยับจากเก้าอี้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน