หน้าแรก แท็ก จริงใจทั้งกระบวนการ

แท็ก: จริงใจทั้งกระบวนการ

จริงใจทั้งกระบวนการ

ที่ประชุมรัฐสภาระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ทั้ง 6 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เสนอโดยทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส....

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน