หน้าแรก แท็ก จิตร ภูมิศักดิ์

แท็ก: จิตร ภูมิศักดิ์

จาก “ตามรอย” ถึง “เปิดบ้าน” จิตร ภูมิศักดิ์ เชิดชูปัญญาชน-นักปฏิวัติ

ปี พ.ศ. 2559 ดูเหมือนจะมีข่าวคราวการจัดกิจกรรมรำลึกนักคิด นักเขียน ปัญญาชน และนักปฏิวัติของสยามประเทศไทย คนนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นั่นเป็นเพราะว่า เป...

สุจิตต์ วงษ์เทศ: จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบาย นาตาแฮก แรกนาขวัญ พิธีกรรมบงการธรรมชาติของคนดึกดำบรรพ์

แรกนา เป็นพระราชพิธี มีในกฎมณเฑียรบาล ยุคต้นอยุธยา มากกว่า 500 ปีมาแล้วแล้วทำสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน มีต้นทางจากนาตาแฮก ประเพณีของคนลุ่มน้ำโขง (คำว่า แฮ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ภูเขาทอง ตามอุดมคติเขาพระสุเมรุมาศ

ภูเขาทอง เป็นชื่อพื้นเมือง ภาษาพื้นเมือง เรียกเขาพระสุเมรุ หรือสุเมรุมาศ ในคติพราหมณ์-พุทธ พระอินทร์ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือพระจักรพรรดิราช ครองสวร...

รำลึก50ปี’จิตร ภูมิศักดิ์’แน่น’หนองกุง’ ‘ชาญวิทย์’นำมอบทุน – ‘ไรเตอร์’เสวนาครบ1ปีเชิดชู

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม ที่วัดประสิทธิ์สังวร (บ้านหนองกุง) ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร “มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์” จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเนื่อ...

เปิดมุมมองใหม่ของคนไกล ค่ายเยาวชน”จิตร ภูมิศักดิ์” ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองผ่านสถานที่จริง

วันที่ 5 พฤษภาคม วันครบรอบการจากไปครบ 50 ปีของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนสำคัญของประเทศไทย ผู้มีผลงานที่สะท้อนมุมมองความคิด เ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ระเบิด “เพดานความคิด” ด้วยพลังจาก จิตร ภูมิศักดิ์

ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์ พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรก พ.ศ. 2519 เป็นหนังสือคลาสสิคสุดๆ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จิตร ภูมิศักดิ์ สรุปว่าขอม ไม่เป็นชนชาติใดโดยเฉพาะ

“ขอม มิได้เป็นชื่อเรียกชนเชื้อชาติหนึ่งใดโดยเฉพาะโดยยึดสายเลือดเป็นเกณฑ์, หากเป็นชื่อที่คนต่างถิ่นกันใช้เรียกชนหลายชาติต่างกัน. ฉะนั้น พวกที่เคยอยู่ใน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พญามังรายถูกฟ้าผ่า กลางเมืองเชียงใหม่

พญามังราย มีอำนาจเป็นใหญ่เหนือดินแดนโยนก บริเวณที่ราบลุ่มน้ำกก (เชียงราย) –อิง (พะเยา) โยนก บางทีเรียก ยวน หรือโยนก็ได้ จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบายว่าน่า...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน