หน้าแรก แท็ก จิตวิวัฒน์

แท็ก: จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ : ปฏิรูปการศึกษาไทย การสะท้อนการเรียนรู้ : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

ในฐานะที่เป็นคนไทย รู้สึกเจ็บปวดลึกๆ ทุกครั้งที่ได้ยินคนไทยด้วยกันพูดว่า ประเทศไทยทันสมัยแต่ไม่พัฒนา และยิ่งรู้สึกสะเทือนใจมากขึ้นเมื่อได้ยินชาวต่างชา...

จิตวิวัฒน์ : ‘คุณธรรม’ ในสังคมพหุวัฒนธรรม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

“คุณธรรม” ที่ยึดโยงผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไร เป็นคำถามสำคัญที่นำมาชวนคิดชวนคุยในกลุ่มภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ที...

ชีวิตแห่งการตื่นรู้ ทำอย่างไรการตื่นรู้จึงจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน? : โดย วิศิษฐ์ วังวิญญู

ชีวิตช่วงนี้ของผู้เขียน เป็นช่วงของการปรับตัว เนื่องจากมีเวลาว่างมากขึ้น แต่ต้องระมัดระวังใจ เพราะหากไม่ตื่นรู้มากพอ เวลาก็อาจจะไหลไปอย่างไม่รู้ตัว จน...

จิตวิวัฒน์ : กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน:ปัญญาปฏิบัติ 3 : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

โครงการประเมิน “โครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน” ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน มีเวลาต่อเนื่องกัน...

จิตวิวัฒน์ : มองเป็น เห็นประโยชน์จากทุกสิ่ง : โดย พระไพศาล วิสาโล

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเรารู้จักมอง ถ้าเราวางใจเป็น เราสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่ง แม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวด ความ...

จิตวิวัฒน์ : การสนทนาที่ ‘ดีต่อใจ’ : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

เร็วๆ นี้ผมได้พูดคุยกับรุ่นน้องที่ทำละครด้วยกันคนหนึ่ง หลังๆ ผมพบว่าเขาเอาใจออกห่างและไม่สนใจจะเข้ามาทำงานให้กับกลุ่มสักเท่าใด เขาเป็นนักคิดที่เยี่ยมย...

จิตวิวัฒน์ : บริษัทมหาชนสู่กระบวนการทางจิตตปัญญาเต็มรูปแบบ (2) : โดย วิศิษฐ์ วังวิญญู

การทำงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อไปสู่องค์กรแห่งจิตตปัญญาเต็มรูปแบบนั้น ผมจะหล่อหลอมปัญญาทั้งสามแบบไปด้วยกัน คือ “สูตะ” คือการฟัง การอ่าน “จินตะ” คือการคิด...

จิตวิวัฒน์ : เรียนรู้อยู่กับความตาย : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

“คนที่หันหลังให้ความจริง จะถูกความจริงโบยตี ความตายคือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น เมื่อระลึกความจริงนี้ได้ต้องเผชิญ ความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย”...

จิตวิวัฒน์ : สงครามชีวิต สนามรบในจิต : โดย สมพล ชัยสิริโรจน์

เราเคยบ้างไหมลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ละเช้าแล้วแทบจะอยากหลับตาลง ด้วยความเหนื่อยล้าในใจครอบงำ เมื่อจำต้องนึกถึงหน้าตาของผู้คนที่จะต้องผจญด้วยในวันนั้นๆ นับต...

พัฒนราชา : บรมครูแห่งแผ่นดิน : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

ครู ตามความเข้าใจของคนทั่วๆ ไป คือผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือลูกศิษย์ในห้องเรียน ในสถานศึกษา ครูเก่ง คือครูที่มีความรู้...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน