หน้าแรก แท็ก จิตวิวัฒน์

แท็ก: จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ : ความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิต : โดย จารุปภา วะสี

จิตวิวัฒน์ : ความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิต : โดย จารุปภา วะสี

จิตวิวัฒน์ : ความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิต : โดย จารุปภา วะสี “ถ้าเรามองโลกรอบๆ กาย สถานที่ที่มีชีวิตชีวาที่สุด คือสถานที่ที่ชีวิตมาพบกัน” คริสโตเฟอร์ ...

จิตวิวัฒน์ : จาก‘คนไร้บ้าน ไร้คนเห็น’ สู่คนมีบ้าน แต่ไม่ยอมอยู่ : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

จิตวิวัฒน์ : จาก‘คนไร้บ้าน ไร้คนเห็น’ สู่คนมีบ้าน แต่ไม่ยอมอยู่ : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมยังคงอยู่กับบ้านตาม...
ตวิวัฒน์ : เกมไวรัส จากเกมสู่สถานการณ์จริง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : เกมไวรัส จากเกมสู่สถานการณ์จริง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

จิตวิวัฒน์ : เกมไวรัส จากเกมสู่สถานการณ์จริง : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื...
จิตวิวัฒน์ : การแพร่ระบาดของ‘โรคบิดข่าวสาร’ กับโรคจิตสำนึกสาธารณะบกพร่อง : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

จิตวิวัฒน์ : การแพร่ระบาดของ‘โรคบิดข่าวสาร’ กับ โรคจิตสำนึกสาธารณะบกพร่อง : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

จิตวิวัฒน์ : การแพร่ระบาดของ‘โรคบิดข่าวสาร’ กับโรคจิตสำนึกสาธารณะบกพร่อง : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน ขอเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับคำศัพท์เฉพาะที่กล...
จิตวิวัฒน์ : อยู่กับ‘ความว่าง’ ช่วงไวรัสระบาด : ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

จิตวิวัฒน์ : อยู่กับ‘ความว่าง’ ช่วงไวรัสระบาด : ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

จิตวิวัฒน์ : อยู่กับ‘ความว่าง’ ช่วงไวรัสระบาด : ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย สองสามวันที่ผ่านมานี้ ผมใคร่ครวญกับคำว่า “Business as Usual” หรือแปลเป็นไทยได้ว...
จิตวิวัฒน์ : เพราะ‘ว่าง’ จึง‘วาง’ : โดย พระไพศาล วิสาโล

จิตวิวัฒน์ : เพราะ‘ว่าง’ จึง‘วาง’ : โดย พระไพศาล วิสาโล

จิตวิวัฒน์ : เพราะ‘ว่าง’ จึง‘วาง’ : โดย พระไพศาล วิสาโล ปล่อยวางเป็นธรรมสำคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนา ถามว่าทำไมถึงต้องปล่อยวาง ก็เพราะว่า ไม่มีอะไร...
จิตวิวัฒน์ : เหตุกราดยิงและความทุกข์ในหัวใจ‘แม่’ สู่การรับฟังเพื่อเยียวยา : โดย พรรัตน์ วชิราชัย

จิตวิวัฒน์ : เหตุกราดยิงและความทุกข์ในหัวใจ‘แม่’ สู่การรับฟังเพื่อเยียวยา : โดย พรรัตน์ วชิราชัย

จิตวิวัฒน์ : เหตุกราดยิงและความทุกข์ในหัวใจ‘แม่’ สู่การรับฟังเพื่อเยียวยา : โดย พรรัตน์ วชิราชัย หนึ่งเดือนล่วงไปแล้วนับจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช...
จิตวิวัฒน์ : ฤดูกาลชีวิต : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

จิตวิวัฒน์ : ฤดูกาลชีวิต : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

จิตวิวัฒน์ : ฤดูกาลชีวิต : โดย ณัฐฬส วังวิญญู มุมมองทางจิตวิญญาณของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่อาศัยบนพื้นราบในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมากมองชีวิตของมนุษ...

กิจกรรมเป็นกิจวัตร : กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยที่โยงใยกับชุมชนและสังคม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

การส่งเสริมให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมเป็นภารกิจที่ท้าทาย ตั้งแต่นิยามความหมายของคุณธรรม กิจกรรมหรือการกระทำอะไรที่เรียกว่ามีคุณธรรม ...

อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของความจริง ความดี และความงาม : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

หากเราแบ่งมิติเวลาออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เวลาในอดีต เวลาในปัจจุบัน และเวลาในอนาคต เราจะพบว่า ณ ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตไปภายใต้อิทธิพลของอดีตแล...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน