หน้าแรก แท็ก จิตสำนึกหรือสามัญสำนึกการกู้ยืมเงิน กยศ.

แท็ก: จิตสำนึกหรือสามัญสำนึกการกู้ยืมเงิน กยศ.

กยศ. : ต้นทุนทางจริยธรรม : โดย เฉลิมพล พลมุข

มนุษย์หรือคนเมื่อมีชีวิตได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน องค์กรหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน รวมไปถึงความเป็นประเทศชาติ พฤติกรรมหนึ่ง...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน