เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก ฉลอง เกิดพิทักษ์

แท็ก: ฉลอง เกิดพิทักษ์

การศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา ระหว่าง พ.ศ.2509-2510

การศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา ระหว่าง พ.ศ.2509-2510

การศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมานิโตบา (Manitoba) ประเทศแคนาดา ระหว่าง พ.ศ.2509-2510 จังหวัดมานิโตบา (Manitoba province) อยู่ตอ...

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อใช้เขื่อนสิรินธร ลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :​ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

1.บทนำ การลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมสามารถทำได้หลายวิธี สำหรับวิธีที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นการเก็บกักน้ำที่มีมามากในฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนโดยเฉพาะใน...

การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ : โดย ฉลอง เกิดพิทักษ์

1.บทนำ เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งหรือเกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูฝน กรณีที่การกระจายตัวของฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ หรือเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในลุ่มน้ำ...

การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร : โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

เนื่องจากกรุงเทพฯมีประชาชนอยู่หนาแน่น การแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนที่ตกลงบนพื้นที่และน้ำที่ไหลจากนอกพื้นที่เข้ามาท่วมจึงทำได้ค่อนข้างยาก ส่วนปัญหาภ...

การแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ : โดย ฉลอง เกิดพิทักษ์

1.บทนำ การเพิ่มน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำวิธีหนึ่ง เป็นการนำเอาวิธีบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรเข้ามาช่วย ถ้าสามารถทำได้ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพา...

แก้ปัญหาน้ำท่วม โดยขุดคลองระบายน้ำในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา ฝันร้ายของชาวนา เพราะยังใช้วิธีที่ไม่พัฒนาจริงหรือ? : โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

ผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ในเดือนธันวาคม 2508 โดยทุนรัฐบาลประเทศแคนาดาให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก...

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง : โดย ฉลอง เกิดพิทักษ์ และชัยวัฒน์ ขยันการนาวี

1.บทนำ การแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทำได้หลายวิธีหรือสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้หลายๆ วิธีรวมกัน การแก้ปัญหาโดยใช้หลายวิธีร่...

บทความ ลุ่มน้ำตาปี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

แม่น้ำตาปีไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 13,454 ตาราง กม. ซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ำสา...

การแก้ปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง : โดย ศ.เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

ผู้เขียนเข้าใจว่าปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่กรุงเทพฯค่อนข้างซับซ้อน และค่อนข้างยากในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกต้อง เท่าที่พบเห็นมาจะเป็นการออกแบบใหม่เพื...

การแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง : โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 หน้า 6 ได้ลงพิมพ์ใจความว่า “ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบค...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน