เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
หน้าแรก แท็ก ชุติมา ชุมพงศ์

แท็ก: ชุติมา ชุมพงศ์

เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน / ชุติมา ชุมพงศ์

เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน / ชุติมา ชุมพงศ์

เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน / ชุติมา ชุมพงศ์ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนต้องพบเจอปัญหาในสังคมสีเทามากมาย ทั้งปัญหา...

คุณทำอะไร หลังเลิกเรียน? : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เด็กไทย เรียนหนักที่สุดในโลก ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย อันดับที่ 1 ของโลก กลุ่มเด็กยากจน กลุ่มเสี่ยง ด้อยโอกาส 3.7 ล้านคน สังคมไทยกำลังเสี่ยง เปราะ...

อาหารเช้า กลางวัน กับการพัฒนาเด็กสู่ IQ 120 : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน // ชุติมา ชุมพงศ์

“เด็กไทยเตี้ย แคระแกร็น รูปร่างไม่สมส่วน พัฒนาการล่าช้า IQ ต่ำ เมื่อเทียบกับชาติในเอเชีย” จากคำสะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย มีการสำรวจร...

วัฒนธรรมถุงผ้า : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

ปัญหาขยะมูลฝอย (หมายถึงขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในประเทศไทยถือ...

สื่อสงบ ลดอคติชายแดนใต้

เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อมานานกว่า 15 ปี ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย...

บทความ หลักสูตรภูมิสังคม : Geopark Geoschool โดย : สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

อุทยานธรณี (Geopark) พื้นที่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชน...

โรงเรียนอิสระในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

การปฏิรูปการศึกษาของไทยในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน มีเจตนารมณ์ในเรื่องการกระจายอำนาจการศึกษาผ่านการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษ...

คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เด็กไทยไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ยาก มีเจตคติด้านลบกับวิชานี้ โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากใกล้ถูกยุบ นักเรียนลดจำนวนลงมาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย ขาดค...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน