หน้าแรก แท็ก ฐนยศ คีรีนารถ

แท็ก: ฐนยศ คีรีนารถ

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

ท่านทั้งหลาย คอร์รัปชั่น (Corruption) “นับวันจะเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของโลก” เลวร้ายยิ่งกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพราะเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ กับ ศาลคดีคอร์รัปชั่น : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

ปัญหาซื้อขายตำแหน่งในวงราชการตำรวจ ปัญหาซื้อขายตำแหน่งในวงราชการอื่นๆ ปัญหาฮั้วประมูลงานในวงราชการระดับสูง ใน อบจ.และ อบต. ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั...

เบตง อัญมณีเมืองใต้ : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

ท่านทั้งหลายครับ เมื่อท่านไปเยือนเชียงใหม่ ท่านรู้สึกชื่นชอบธรรมชาติ ชอบความงดงามของภูเขา ยอดดอย สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวเหนือ ...

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

“คอร์รัปชั่น (Corruption) เป็นภัยพิบัติของโลก” เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์แตกต่างกับภัยอื่นๆ ซึ่งเกิดแต่ธรรมชาติ แต่คอร์รัปชั่น (Corruption) ก็เป็นภัยพ...

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) : โดย ฐนยศ คีรีนารถ

“คอร์รัปชั่น (Corruption) เป็นภัยพิบัติของโลก” เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์แตกต่างกับภัยอื่นๆ ซึ่งเกิดแต่ธรรมชาติ แต่คอร์รัปชั่น (Corruption) ก็เป็นภัยพ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน