เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

แท็ก: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ประชากรแฝง ภารกิจของท้องถิ่นและเงินอุดหนุนรายหัว

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ประชากรแฝง ภารกิจของท้องถิ่นและเงินอุดหนุนรายหัว “ประชากรแฝง” เป็นคำศัพท์ที่คุ้นชินหมายถึงประชากรที่มาพำนักอาศัยในเขตเทศบาล หรือ...

ความเสี่ยงจากอุทกภัยและความเปราะบางของครัวเรือน หลักฐานเชิงประจักษ์รายอำเภอจากกระทรวงมหาดไทย

ความเสี่ยงจากอุทกภัยและความเปราะบางของครัวเรือน หลักฐานเชิงประจักษ์รายอำเภอจากกระทรวงมหาดไทย ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความเสี่ยงของประชาชนจา...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ทุนและการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมกระจายตัวอย่างไร?

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ทุนและการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมกระจายตัวอย่างไร? เศรษฐกิจที่ดีควรมีคุณสมบัติหลายประการ ระบบการผลิตที่เข้มแข็ง การจ้างงานและกระจายร...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : การกระจายตัวของอาคารชุดในเมืองใหญ่และการขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี

ดุลยภาพดุลยพินิจ : การกระจายตัวของอาคารชุดในเมืองใหญ่และการขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี อาคารชุดเป็นหนึ่งของทรัพย...

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากข้อมูลการจ้างงาน

การจ้างงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงแพร่หลาย เพราะเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานกว่าสิบล้านคนและผลต่อฐานะเศรษฐกิจของหลายล้านครอบคร...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : วิพากษ์ การจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ท้องถิ่น ซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำการคลัง

ภาษีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้เข้าคลังแผ่นดินสูงสุด ความจริงเป็นภาษีที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์หลายประการดังคำอธิบายในตำราเศรษฐศาสตร์ แต่วิธีการแบ่งปันรายได้...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : เงินนอกงบประมาณและการสมทบเข้างบประมาณแผ่นดิน

มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญแต่ทว่าไม่โด่งดังเป็นข่าวในสังคม เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณแผ่นดินของไทยเราในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณของหน...

การจัดสรรงบประมาณพื้นที่ กรณีศึกษารายจ่ายกระทรวงเกษตรฯ

ความก้าวหน้าประการหนึ่งของงบประมาณแผ่นดิน คือ การจัดสรรงบประมาณพื้นที่ (area-based budgeting) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในยุคประชาธิปไตยและก...

‘ค้นหาช้างเผือก’ โรงเรียนท้องถิ่นที่ผลทดสอบคะแนนโอเน็ตดีเด่น

ผลทดสอบทางการศึกษา (โอเน็ต) เป็นดัชนีวัดมาตรฐานการศึกษาซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนหลายล้านคน คือ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษาและผู้บริหารระดับจังหว...
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล 2555-2564 1 งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล 2555-2564

1 งบประมาณรายจ่ายรัฐบาล เป็นตัวแปรที่สำคัญสะท้อนการทำงานของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมกว้างขวาง รายจ่ายรวมมากกว่า 3 ล้านบาท (ในป...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน