หน้าแรก แท็ก ดิเรก พรสีมา

แท็ก: ดิเรก พรสีมา

ทำอย่างไรประเทศของเรา จึงจะได้ครูที่ใช้ความรู้ทีพีซี (TPCK) ในการประกอบวิชาชีพ? : โดย ดิเรก พรสีมา

ความรู้ (Knowledge) คืออะไร นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายของคำว่า “ความรู้” ไปในทิศทางเดียวกันว่า “ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมายถึงความจริงเกี...

ผลิตครูเพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง หรือเพียงแค่ให้ออกไปประกอบอาชีพ? โดย : ดิเรก พรสีมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2538 นักธุรกิจและนักการศึกษาชั้นนำของไทย นำโดยคุณบัณฑูร ล่ำซำ และศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้ไปปรึกษาหารือกันที่ธนาคารกสิกรไท...

การผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ หลักสูตร 4 ปี จะทำให้เป็นจริงได้หรือ? : โดย ดิเรก พรสีมา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38...

ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทย ภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช. โดยดิเรก พรสีมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาครูแห่งประเทศไทยโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาประมาณ ...

หลักสูตรการผลิตครูควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี (ตอนจบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

ในขั้นตอนของการนำโครงงานไปสู่การปฏิบัติ นักศึกษาอาจนำโครงงานไปทดลองปฏิบัติในสถานศึกษาจริงถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและปร...

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 : โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา

เมื่อครั้งที่ผู้เขียนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 พอไปถึงโรงเรียน ครูแจกกระดานชนวนและดินสอหินให้ผู้เขียนและเพื่อนๆ ในชั้นเรียนคนละ 1 ชุด ส่วนไม้บรรทัด ผู...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน