หน้าแรก แท็ก ดุลยภาพดุลยพินิจ

แท็ก: ดุลยภาพดุลยพินิจ

การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัด

การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัด

1 นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (tourism led growth) ได้เป็นอย่างดี ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาร...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : โควิด-19 กับต้นทุนสาธารณสุขของคนไทย : โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

ในที่สุดโควิด-19 ก็ได้กลายเป็นโรคระบาดทั่วโลกแล้ว มีการแพร่เชื้อไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในบางประเทศ และกำลังลุกลามจนเ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : การกระจายกำลังภาครัฐและเศรษฐกิจจังหวัด : โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์-ดารุณี พุ่มแก้ว

สํานักงาน ก.พ. รายงานว่ามีกำลังภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) จำนวน 1.3 ล้านคนเศษ กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนำมาวิเคราะห์ โ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : หยุดควันพิษ…เอาชีวิตของเราคืนมา!

ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตควบคุมการเผาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-วันที่ 30 เมษายน ให้ถือเป็น 111 วันอันตรายที่...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : วัตถุนิยมของชาวพุทธ ธาตุและสภาวธาตุ : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ท่านพระอาจารย์ทิวา อาภากโร ได้กล่าวไว้ว่า ธาตุในพระพุทธศาสนาที่จริงแล้วเป็นสภาวะหรือ State มิใช่ Elements เหมือนดังที่แปลกันแบบตะวันตก งานนิพนธ์ที่...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : รถยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศไทย : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

เมื่อไม่กี่วันมานี้ผู้เขียนได้รับรายงานวิจัยซึ่งเพิ่งทำเสร็จอุ่นๆ จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ ที่ชื่อเรื่องค่อนข้างยาวว่า “การศึกษาผลกระทบของ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : หมอกควันพิษ มาอีกแล้ว : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

ปีนี้หมอกควันพิษได้แผ่เข้าไปปกคลุมถึงในรัฐสภาไทยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทำให้นายกรัฐมนตรีโกรธควันออกหูเลยทีเดียว เพราะฝ่ายค้านกล่าวหาว่าท่...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : หากมีรัฐบาลใหม่แล้วการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร

รัฐสภาครั้งนี้จะมี ส.ส. ประเภทที่ไม่เคยมีกันมาก่อน รวมทั้งคนหนุ่มสาว ไม่ใช่เฉพาะแต่อนาคตใหม่ แต่จากพรรคอื่นๆ เช่นประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย แ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : แรงงานประมงทะเลปัญหาของชาติ

เมื่อปลายเดือนธันวาปีที่แล้ว มีการประท้วงกระทรวงแรงงานคัดค้านการลงนามในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : ท่องเที่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และจะเป็นกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพราะภาคท่องเที่ยวน...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน