หน้าแรก แท็ก ถาวร สิกขโกศล

แท็ก: ถาวร สิกขโกศล

ตู้หนังสือ :ท่านหญิงพูนเห็นแล้วเล่าแล้ว แต่ทำไมคนไทยยังไม่เห็น

ท่านหญิงพูน ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล ธิดาองค์โตในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่า 'สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น' ถึง 2 เล่มโต เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลัง...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : พระเจ้าเหา หมายถึงเทพบิดร ตึกพระเจ้าเหา คือ หอพระเทพบิดร ?

พระเจ้าเหา กำเนิดคำนี้ไม่ได้เจตนาให้เป็นชื่อพระเจ้าแผ่นดินว่าชื่อ เหา แต่ต้องการใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือคำพังเพย หมายถึงอะไรที่หาที่มาที่ไปไม่ได้แล...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน